27.11.2013

ORLEN wspiera Płock

PKN ORLEN przekazał darowizny dla płockich szpitali, instytucji kulturalnych i oświatowych, podmiotów zajmujących się opieką społeczną oraz uczniów płockich szkół gimnazjalnych i średnich. Wręczenie grantów nastąpiło w ramach programu społecznego „ORLEN dla Płocka”. Uroczystość odbyła się w auli Szkoły Muzycznej w Płocku.

PKN ORLEN oraz Fundacja ORLEN – DAR SERCA od lat realizując politykę dobroczynności pragną jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności i dobrego sąsiada. Dlatego też podczas uroczystej Gali, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu Leszek Kurnicki przekazał darowizny Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu, Szpitalowi Św. Trójcy, Filii Politechniki  Warszawskiej w Płocku, Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Młodzieżowemu Domowi Kultury oraz Domowi Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc".

PKN ORLEN i Fundacji ORLEN – DAR SERCA kontynuując działania  w ramach programu „Ratowanie życia w sytuacjach kryzysowych i ciężkich oparzeniach” przekazali 400.000 zł na zakup respiratorów dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Wspierając płockie placówki medyczne w ciągłym podnoszeniu jakości i dostępność świadczonych usług Koncern wraz z Fundacją przekazał również  400.000 zł na zakup aparatu USG i stołu operacyjnego dla Szpitala Św. Trójcy. Działania fundacji aktywnie wspierają także działania z obszaru kultury i pielęgnowania tradycji narodowej. Dlatego też doceniając osiągnięcia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, Fundacja przekazała na potrzeby artystów ponad 1100  sztuk tradycyjnych strojów ludowych dzięki czemu młodzi artyści będą mogli popularyzować walory regionalnego i narodowego folkloru, który stanowi ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego.

- Ochrona życia i zdrowia to oczywisty priorytet naszej działalności dobroczynnej. Tym bardziej, że przekłada się bezpośrednio na pomoc i poprawę jakości opieki medycznej mieszkańców regionu.  Staramy się jednak dbać nie tylko o ciało ale i o ducha dlatego wiele uwagi i środków finansowych kierujemy także na projekty i inicjatywy z zakresu kultury i sztuki, jak również edukacji – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu.

Ostatnią częścią Gali była uroczystość wręczenia aktów stypendialnych dla 133 najzdolniejszych uczniów szkół płockich oraz szkół z powiatu płockiego. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale także odnoszą liczne sukcesy na polu sportu i kultury.

– Wspieranie edukacji młodzieży to najlepsza inwestycja w rozwój społeczny regionu. Stypendia otrzymali młodzi ludzie, których wyróżniają nie tylko  szczególne osiągnięcia w nauce, ale także  w kulturze i sporcie. Fundacja bardzo liczy na to, że dzięki naszej pomocy młodzi stypendyści będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz realizować marzenia – powiedziała Emilia Gromadowska, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN - DAR SERCA.

PKN ORLEN od wielu lat wspiera społeczność lokalną poprzez dofinansowanie instytucji kulturalnych,  płockich placówek medycznych, wparcie budowy infrastruktury dla młodzieży jak place zabaw, skatepark, a także poprzez Fundację ”Fundusz Grantowy dla Płocka” wspiera wiele inicjatyw obywatelskich m.in. na rzecz podwyższania wykształcenia Płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu ochrony oraz promocji zdrowia.