18.11.2013

ORLEN wykona dziewiąty odwiert poszukiwawczy

PKN ORLEN rozpoczął wiercenie kolejnego pionowego odwiertu poszukiwawczego. Prace prowadzone są na terenie gminy Stoczek Łukowski w powiecie łukowskim.

Stoczek-OU1 to już dziewiąty odwiert wykonywany przez Koncern, zlokalizowany na terenie koncesji „Wodynie-Łuków”, znajdującej się na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego, odkupionej w 2012 r. od firmy ExxonMobil. Decyzja o wyborze lokalizacji otworu znajdującego się w obrębie miejscowości Kisielsk została podjęta w oparciu o analizę zgromadzonych danych oraz z uwzględnieniem szeregu lokalnych uwarunkowań. W ramach prac przygotowawczych we wrześniu i październiku odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców i władz samorządowych.

Prace na terenie odwiertu Stoczek OU-1 potrwają ok. 50 dni. Planowana głębokość otworu to 3070 m. Celem wiercenia wykonywanego za pomocą urządzenia BENTEC 450T jest pobranie do badań próbek rdzenia z perspektywicznych warstw skalnych. Wyniki laboratoryjnej analizy skał z odwiertu będą podstawą do podjęcia przez Koncern decyzji o kolejnych etapach prac w ramach tej koncesji.

Konsekwentnie realizujemy program prac poszukiwawczych na posiadanych koncesjach. Otwór Stoczek OU1 to pierwszy nasz otwór badawczy w Basenie Podlaskim, który różni się geologicznie od Basenu Lubelskiego, na którym wykonywaliśmy dotychczas większość prac – informuje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

PKN ORLEN posiada 10 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce. Dotychczas Koncern wykonał osiem odwiertów oraz przeprowadził pierwszy pełnoskalowy zabieg szczelinowania hydraulicznego. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania kolejnego zabiegu szczelinowania w miejscowości Berejów (gmina Niedźwiada, powiat lubartowski).