13.05.2013

Pierwszy odwiert PKN ORLEN na szelfie łotewskim

Platforma Ocean Nomad dotarła do łotewskiej strefy Morza Bałtyckiego i stanęła na terenie objętym licencją należącą do Balin Energy spółki joint venture, której udziałowcami są PKN ORLEN ( za pośrednictwem ORLEN International Exploration and Production Company B.V), oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief. W niedzielę firma wykonawcza Diamond Offshore Drilling Inc rozpoczęła wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego.

10 maja półzanurzalna platforma wiertnicza o nazwie Ocean Nomad została przyholowana na miejsce planowanych prac w obrębie łotewskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Platforma tego typu spełnia wszystkie najbardziej restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa oraz jest najczęściej wykorzystywaną przy wierceniach na otwartym morzu, między innymi na Morzu Północnym. Prace wiertnicze prowadzone są na głębokości 132 m, pod poziomem wody i potrwają około 40 dni. W tym czasie wykonany zostanie odwiert o całkowitej głębokości 1500 m p.p.m., w miejscu oddalonym o 104 kilometry od zachodniego wybrzeża Łotwy. Dwa bloki koncesyjne, które objęte są 30 letnimi licencjami wydobywczymi zlokalizowane są na wodach łotewskich, w pobliżu granicy ze Szwecją i obejmują łącznie obszar 1664 km2.

– Poszukiwanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest jednym z filarów Strategii PKN ORLEN przyjętej w ubiegłym roku. Cieszę się, że równolegle z prowadzeniem prac poszukiwawczych na koncesjach w Polsce, uruchamiamy wiercenia w ramach Projektu Bałtyk, otwierając nowe możliwości w obszarze upstreamu. – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

 – Z przyjemnością przekazujemy informację o przybyciu platformy Ocean Nomad na łotewski obszar morski i rozpoczęciu wierceń. Dzięki prowadzonym obecnie wierceniom Balin Energy zdobędzie dokładniejszą wiedzę na temat obszaru koncesyjnego i upewni się, czy w złożach znajdują się węglowodory w ilości uzasadniającej ich przemysłową eksploatację – powiedziała Sara Akbar, Dyrektor Generalny Kuwait Energy.

Do tej pory spółka Balin Energy pozyskała i zinterpretowała ponad 300 km2 sejsmiki 3D, przeprowadziła również szczegółowe badania dna morskiego oraz jakości paramertów środowiskowych. Wyniki analiz pozwoliły na podjęcie decyzji o umiejscowieniu urządzeń wiertniczych oraz rozpoczęciu fazy wierceń. Prace wykonuje podmiot zależny spółki Diamond Offshore Drilling Inc., pod nadzorem firmy konsultingowej Senergy. Dowodem występowania w basenie Morza Bałtyckiego komercyjnych ilości zasobów ropy naftowej i gazu jest niedaleka obecność eksploatowanych pól wydobywczych, zarówno na lądzie jak i na morzu, między innymi w łotewskiej miejscowości Kuldīga.
                       
Balin Energy, SIA

 • Balin Energy to spółka joint venture utworzona przez ORLEN International Exploration and Production Company B.V. (podmiot zależny PKN ORLEN) oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A. w której każdy z udziałowców posiada po 50% udziałów;
 • Balin posiada dwie licencje (Blok 1/2008 oraz Blok 1/2009) obejmujące obszar u wybrzeży Łotwy o łącznej powierzchni 1664 km2, leżący w obrębie basenu bałtyckiego na wyniesieniu Liepajya-Saldus. Operatorem obu koncesji jest Kuwait Energy;
 • W wypadku obu koncesji Balin posiada udziały w prawie użytkowania górniczego (ang. working interest) na poziomie 90%, natomiast pozostałe 10% należy do państwa łotewskiego.

Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A.

 • Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A. jest podmiotem zależnym Kuwait Energy Company, koncernu będącego największym niezależnym producentem ropy naftowej w Kuwejcie;
 • Kuwait Energy jest firmą zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Bliskiego Wschodu;
 • Kuwait Energy od momentu swojego powstania w 2005 r. sukcesywnie wypracowuje zyski i obecnie prowadzi działalność w Egipcie, Iraku, Jemenie, Omanie, na Ukrainie, na Łotwie, w Rosji i Pakistanie;
 • Według stanu na koniec 2011 r. Kuwait Energy posiadała udziały w prawie użytkowania górniczego (ang. working interest) zasobów potwierdzonych i prawdopodobnych na poziomie 235,3 milionów baryłek ekwiwalentu ropy, natomiast bieżące wydobycie spółki wynosi około 17 970 baryłek ekwiwalentu ropy na dobę.

ORLEN International Exploration and Production Company B.V

 • ORLEN International Exploration and Production Company B.V jest podmiotem zależnym PKN ORLEN S.A. – jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej i właściciela największej sieci stacji paliw w tym regionie.

Diamond Offshore

 • Diamond Offshore jest podmiotem zależnym Diamond Offshore Drilling Inc., należącym do Loews Corporation;
 • Diamond Offshore Drilling, Inc., lider w dziedzinie wykonawstwa odwiertów głębinowych, posiada jedną z największych na świecie flot morskich platform wiertniczych. Zróżnicowana flota spółki obejmuje 32 półzanurzalne platformy wiertnicze, 13 mobilnych platform samopodnośnych (typu jack-up) oraz 4 statki wiertnicze wyposażone w system dynamicznego pozycjonowania;
 • Firma Diamond Offshore ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w realizacji odwiertów na całym świecie. Jej załoga doskonali swoje umiejętności w najbardziej wymagających warunkach, między innymi w rejonie Morza Północnego, Zatoki Alaska, Cieśniny Magellana, Morza Południowochińskiego i Cieśniny Bassa.