21.05.2013

Premier Łotwy na platformie wiertniczej należącej do PKN ORLEN i Kuwait Energy

Prezes PKN ORLEN spotkał się z Premierem Łotwy, Valdisem Dombrovskisem, który złożył wizytę na  platformie Ocean Nomad prowadzącej prace wiertnicze na  terenie objętym licencją należącą do Balin Energy - spółki joint venture PKN ORLEN (za pośrednictwem ORLEN International Exploration and Production Company B.V) oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief.

Wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego w obrębie łotewskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, firma wykonawcza Diamond Offshore Drilling Inc rozpoczęła już w ubiegłą niedzielę. Obecnie wykonano już 525 m (p.p.m.) z 1500 m docelowej głębokości odwiertu. W ramach prowadzonych obecnie prac wiertniczych planowane jest pobranie próbek, które następnie poddane zostaną analizom w celu ustalenia potencjału surowcowego złoża. Pierwsze wyniki badań spodziewane są już w trzecim kwartale br. Po zakończeniu testów spółka Balin Energy podejmie decyzję o ewentualnej kontynuacji prac w regionie.

Premier Łotwy Valdis Dombrovskis i towarzyszący mu Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN oraz Mohammad Alhowqal, Dyrektor ds. Operacyjnych w Kuwait Energy wizytowali wykorzystywaną przy wierceniach na otwartym morzu platformę wiertniczą Ocean Nomad.

– Wizyta Pana Premiera pokazuje, że nasz wspólny z Kuwait Energy projekt poszukiwawczy prowadzony w obrębie łotewskiej strefy ekonomicznej jest niezwykle istotny także z punktu widzenia gospodarki Łotwy. Z niecierpliwością oczekujemy rezultatów prowadzonych prac wiertniczych i liczymy, że poszerzą one naszą wiedzę odnośnie potencjału koncesji na których operujemy oraz dadzą pozytywny impuls do dalszych prac, a docelowo eksploatacji złoża –powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wizyta Pana Premiera Dombrovskisa oraz możliwość zaprezentowania mu dotychczasowych wyników prac to dla nas wielki zaszczyt. Po zakończeniu wiercenia Kuwait Energy wraz z partnerem spółki joint venture zajmą się oceną wyników, licząc, że wstępne dane będziemy mogli przedstawić w trzecim kwartale br. - powiedziała Sara Akbar, Dyrektor Generalny Kuwait Energy.

Prace wiertnicze na licencji na Morzu Bałtyckim rozpoczęte zostały na głębokości 132 m, pod poziomem wody i potrwają około 40 dni. Dwa bloki koncesyjne, które objęte są 30 letnimi licencjami wydobywczymi zlokalizowane są na wodach łotewskich, w pobliżu granicy ze Szwecją i obejmują łącznie obszar 1664 km2.

Do tej pory spółka Balin Energy pozyskała i zinterpretowała ponad 300 km2 sejsmiki 3D, przeprowadziła również szczegółowe badania dna morskiego oraz jakości paramertów środowiskowych. Wyniki analiz pozwoliły na podjęcie decyzji o umiejscowieniu urządzeń wiertniczych oraz rozpoczęciu fazy wierceń. Prace wykonuje podmiot zależny spółki Diamond Offshore Drilling Inc., pod nadzorem firmy konsultingowej Senergy. Dowodem występowania w basenie Morza Bałtyckiego komercyjnych ilości zasobów ropy naftowej i gazu jest niedaleka obecność eksploatowanych pól wydobywczych, zarówno na lądzie jak i na morzu, między innymi w łotewskiej miejscowości Kuldīga.