31.05.2013

Sukces emisji obligacji ORLEN

Oferta pierwszej serii obligacji detalicznych PKN ORLEN spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy w ciągu zaledwie 2 dni złożyli zapisy na całą kwotę pierwszej serii w wysokości 200 mln zł. W odpowiedzi na wysoki popyt, PKN ORLEN nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji w najbliższych dniach. W ramach całego programu emisji obligacji Koncern planuje pozyskać ok. 1 mld zł.

Rozpoczęta w ostatni wtorek subskrypcja już następnego dnia wyczerpała kwotę serii A powodując konieczność zamknięcia zapisów. Zaoferowane warunki emisji - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5%, wypłacane co 6 miesięcy - zostały uznane za konkurencyjne przez inwestorów indywidualnych. Koncern zobowiązał się do wykupu obligacji po 4 latach. Inwestorzy będą mieli również możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

– Ogromny popyt na pierwszą emisję obligacji detalicznych Koncernu doskonale pokazuje, że odnieśliśmy  sukces w budowaniu wizerunku i pozycji PKN ORLEN jako wiarygodnego partnera. Inwestorzy indywidualni docenili nie tylko możliwość zarobku na atrakcyjnych warunkach, ale też wysokie poczucie bezpieczeństwa –  mówi Prezes Zarządu PKN ORLEN Jacek Krawiec.

Obligacje PKN ORLEN zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings. Wyemitowana seria otrzymała wysoki rating krajowy BBB+(pol).

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion.