05.03.2013

ORLEN i PGNiG kontynuują poszukiwania ropy naftowej w Wielkopolsce

Rozpoczyna się drugie już wiercenie w okolicach miejscowości Sieraków, na geologicznym obszarze Niecki Szczecińskiej. Prowadzone działania rozpoznawcze mają na celu pozyskanie danych złożowych, potwierdzających obecność ropy naftowej w tym rejonie. Projekt jest realizowany wspólnie przez PKN ORLEN oraz firmę PGNiG.

Prace na terenie miejscowości Sieraków prowadzone są na podstawie wydanej przez Ministerstwo Środowiska koncesji „Wronki”. Struktura Sieraków jest położona w sąsiedztwie największych dotychczasowych odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce: – Lubiatów - Międzychód – Grotów. Głębokość otworu pionowego Sieraków-3 jest planowana na 3320 m. Wiercenie zostanie zrealizowane przy użyciu urządzenia Bentec Euro Rig 450T, należącego do firmy Exalo Drilling S.A.
 
– Prace wiertnicze na koncesji "Wronki" rozpoczęliśmy już w 2011 roku. Na decyzję o przeprowadzeniu drugiego odwiertu rozpoznawczego w miejscowości Sieraków wpłynęły przede wszystkim pozytywne wyniki wykonanych analiz geologicznych. Ostateczną wiedzę o zasobności złóż będziemy jednak posiadać po przeprowadzeniu kolejnych badań – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Jeżeli prace potwierdzą akumulację węglowodorów w ilościach przemysłowych, projekt będzie kontynuowany, poprzez przygotowanie planu zagospodarowania złoża, uwzględniającego przyłączenie odwiertów do istniejącej już instalacji w obrębie kopalni ropy i gazu ziemnego LMG (Lubiatów - Międzychód – Grotów). Następnym etapem będzie wykonanie kolejnych odwiertów eksploatacyjnych oraz wybudowanie instalacji napowierzchniowej.
 
ORLEN Upstream, spółka dedykowana do realizacji strategii PKN ORLEN w zakresie poszukiwań i wydobycia złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej, posiada 49% udziałów w projekcie "Sieraków". Udziały obejmują zarówno koszty jak i przyszłe dochody, uzyskane ze sprzedaży wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego. Pozostałych 51% udziałów posiada PGNiG.