28.03.2013

PKN ORLEN będzie mógł wyemitować i zaoferować publicznie obligacje o łącznej wartości do 1 mld zł.

PKN ORLEN podjął decyzję o możliwości uruchomienie nowego programu emisji obligacji. Program zakłada możliwość wyemitowania w ciągu 12 miesięcy jednej lub kilku serii obligacji do łącznej kwoty 1 mld złotych emitowanych publicznie, skierowanych do szerokiego grona inwestorów w tym także detalicznych.

Obecna decyzja PKN ORLEN jest wynikiem m.in. dużego sukcesu, jaki odniósł program emisyjny 7-letnich obligacji korporacyjnych PKN ORLEN o wartości 1 mld złotych w roku ubiegłym. Rynek zareagował wówczas dużym popytem.

Obligacje, które będą mogły być wyemitowane w ramach Programu będą oferowane publicznie do inwestorów, w tym także indywidualnych, mieszkających w Polsce. Plasowanie na polskim rynku obligacji jest jednym z rozważanych sposobów na zmianę struktury finansowania PKN ORLEN. Obecnie Koncern jest finansowany w zdecydowanej większości przez kredyty bankowe.

Docelowo wyemitowane obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. Pozwoli to Koncernowi dotrzeć do szerszego grona inwestorów, co jest zgodne z długoterminową strategią dywersyfikowania finansowania działań PKN ORLEN.

– Polskie gospodarstwa domowe posiadają w obligacjach tylko około 10 mld zł, a zasoby gotówki poza kasami banków szacuje się na prawie 100 mld zł. Oznacza to wielki potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju rynku obligacji, a my nie chcielibyśmy tej szansy przegapić – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. – Papiery dłużne emitowane przez powszechnie znaną, firmę o stabilnej pozycji finansowej mogą być atrakcyjną formą inwestowania – dodał Prezes Jędrzejczyk.