28.03.2013

PKN ORLEN przygotowuje sprzedaż kolejnej transzy zapasów

PKN ORLEN odkupił w dniu dzisiejszym pulę zapasów obowiązkowych sprzedanych rok temu i już przygotowuje kolejną transakcję, która ma szansę zostać sfinalizowana jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Dziś wygasła podpisana na rok umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, którą PKN ORLEN zawarł z firmą Ashby Sp. z o.o., w ramach której PKN ORLEN zlecił utrzymywanie  obowiązkowych rezerw ropy podmiotowi zewnętrznemu. Zgodnie z zapisami umowy dzisiaj Koncern odkupił od spółki Ashby zapasy i przejmuje prawo ich własności.

Wartość transakcji wynosząca około 400 mln USD wraz z rozliczeniem zabezpieczenia ceny zakupu ropy kontraktem terminowym jest zbliżona do sumy uzyskanej rok temu ze sprzedaży tej transzy. W efekcie w pozycji „zapasy” za pierwszy kwartał 2013 roku zostanie ujęta wartość około 1,3 mld zł. Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Ashby ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów, co istotnie przyczyniło się do zmniejszenia kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych przez Koncern.

– Kolejna transakcja jest na zaawansowanym etapie prac i mamy nadzieję sfinalizować ją jeszcze w tej połowie roku. Od początku wdrożenia programu zmiany formuły utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej w 2010 r. będzie to już piąta tego typu operacja. Podstawą sukcesu naszego rozwiązania, jak dotąd nadal jedynego stosowanego w praktyce na polskim rynku,  jest wiarygodność firmy i zaufanie jakim obdarzają nas partnerzy. Kontynuujemy wykorzystywanie dostępnych przepisami metod przechowywania zapasów obowiązkowych aby wykorzystywać zamrożone w nich środki w bardziej efektywny sposób – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych.

Do 28 stycznia 2014 r. obowiązują jeszcze warunki transakcji przeprowadzonej w grudniu 2012 r. ze spółką Whirlwind, która świadczy na rzecz PKN ORLEN usługę utrzymywania ok. 18%  całej puli zapasów obowiązkowych (545 tys. ton) ropy REBCO.