31.10.2013

Już niedługo kolejna seria obligacji detalicznych PKN ORLEN

PKN ORLEN, w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 1 mld złotych, za kilka dni zaproponuje inwestorom indywidualnym kolejną, trzecią w tym roku, serię obligacji detalicznych.

Dotychczasowe emisje Koncernu na łączną kwotę 400 mln zł spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony inwestorów – już drugiego dnia wyczerpano całą pulę dostępnych obligacji Serii A, subskrypcja Serii B również zakończyła się przed planowanym terminem.  Łącznie na obydwie serie zapisało się ponad 2600 inwestorów - ponad 90% nabywców stanowiły osoby fizyczne.

Inwestorzy mają także możliwość obrotu obligacjami serii A i B na rynku Catalyst.