18.10.2013

ORLEN z nagrodą specjalną za raport roczny

PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną „The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report 2012, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Koncern otrzymał również wyróżnienie specjalne Programu Edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie” za zdobycie największej liczby punktów w historii konkursu oraz modelowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia akcjonariuszy i inwestorów.

Nagroda specjalna „The Best of The Best” przyznawana jest firmom, którym trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report”. W poprzednich latach PKN ORLEN był wyróżniany za najlepszy raport roczny w kategorii przedsiębiorstw oraz najlepszą wersję raportu w Internecie. Tegoroczny raport przygotowany przez Koncern został uznany za wzorcowy, uzyskując najwyższą w historii konkursu liczbę punktów. Tym samym, organizatorzy po raz pierwszy zadecydowali o uhonorowaniu autora raportu nagrodą specjalną przyznaną przez Akcjonariat Obywatelski w ramach Programu Edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie”.

Laureatami „The Best Annual Report” są spółki akcyjne, które przygotowują najlepsze raporty roczne sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. W konkursie uczestniczą tylko te spółki, które stworzą skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki prowadzi transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w projekcie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny. 

Akcjonariat Obywatelski to program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W ramach programu prowadzone są działania edukacyjne mające na celu zachęcenie społeczeństwa do świadomego inwestowanie w papiery wartościowe.