30.08.2013

PKN ORLEN odzyskał rating inwestycyjny

Agencja ratingowa Fitch Ratings podniosła dziś rating kredytowy PKN ORLEN do poziomu BBB- z perspektywą stabilną. Tym samym Koncern po czterech latach odzyskał rating na poziomie inwestycyjnym. Ta długo oczekiwana zmiana jest wynikiem konsekwentnego oddłużania Koncernu i utrzymywania wszystkich wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, co istotnie poprawiło sytuację kredytową PKN ORLEN pomimo utrzymujących się trudnych warunków dla branży w Europie. Jednocześnie Fitch Ratings podniósł rating krajowy Spółki do poziomu A- (pol) z perspektywą stabilną.

W uzasadnieniu decyzji analitycy Agencji zwrócili uwagę na działania Koncernu zmierzające do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej, jak zredukowanie i utrzymanie na bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej, przemyślaną politykę inwestycyjną, dostosowaną do uwarunkowań makroekonomicznych oraz udaną sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel S.A. Według Agencji, prowadzone przez PKN ORLEN działania zwiększają wiarygodność kredytową Spółki, szczególnie w kontekście trudnego otoczenia dla dwóch kluczowych dla Koncernu sektorów – rafinerii i petrochemii.

– Odzyskanie ratingu inwestycyjnego było od początku kryzysu jednym z naszych priorytetów. Decyzja agencji Fitch to efekt naszej konsekwencji w działaniach, których celem było wzmocnienie, a następnie utrzymanie stabilnej pozycji finansowej PKN ORLEN. Ważne jest jednak nie tylko to, co już zrobiliśmy, ale też fakt, że dbałość o wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie jest filarem przyjętej pod koniec ubiegłego roku strategii Koncernu na najbliższe 5 lat. Rynek finansowy widzi, że PKN ORLEN jest obecnie firmą silną, stabilną, przygotowaną do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych założeń strategii w tym zaplanowanego do 2017 r CAPEXu, przy proaktywnej polityce dywidendowej – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Jak informuje Fitch Ratings, na wiarygodność PKN ORLEN wpłynęła przyjęta w listopadzie ubiegłego roku strategia Spółki, która zakłada przede wszystkim utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Analitycy Agencji docenili również dużą elastycznością finansową zapisaną w strategii Koncernu.  Przede wszystkim zwrócono uwagę na zrównoważoną politykę inwestycyjną, a w szczególności wydzielenie tzw. puli dodatkowej nakładów, która będzie uruchamiana w zależności od realizacji podstawowych planów inwestycyjnych i stanu otoczenia makroekonomicznego, głównie w sektorze energetyki i upstreamu.

– Przez ostatnie cztery lata ciężko pracowaliśmy nad odzyskaniem ratingu inwestycyjnego: pomimo trudnego i bardzo zmiennego otoczenia makroekonomicznego oddłużyliśmy Koncern o ponad 7 mld zł, zmniejszyliśmy i utrzymujemy dźwignię finansową na bezpiecznym poziomie poniżej 30% oraz zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania. Jesteśmy wiarygodnym partnerem, także w oczach inwestorów indywidualnych, o czym najlepiej świadczy olbrzymi sukces wyemitowanych w czerwcu br. obligacji detalicznych PKN ORLEN, którym Fitch przyznał wysoki rating na poziomie BBB+(pol) – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Od 2008 roku, kiedy zadłużenie netto Koncernu sięgnęło 12,6 mld zł, co spowodowało konieczność renegocjacji umów kredytowych z bankami, dług netto został obniżony do 5,2 mld zł na koniec II kwartału 2013 roku. Od początku tego roku zadłużenie netto Koncernu oscyluje znacznie poniżej wartości obowiązkowych zapasów paliw, jakie są utrzymywane przez PKN ORLEN. W tym samym okresie zostały ukończone kluczowe dla zwiększenia przychodów inwestycje, w tym najnowocześniejsza w Europie instalacja PTA, oddana do użytku w czerwcu 2011 roku.