27.06.2013

Dziś Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Dziś o godz. 11.00 rozpocznie swe obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zamykające rok obrotowy 2012. W porządku obrad znajduje się między innymi wniosek o udzieleniu absolutorium członkom organów nadzorczych i zarządczych Spółki, uchwała w sprawie wysokości dywidendy czy ustalenie składu Rady Nadzorczej, która kończy kadencję.

Nieoczekiwanie, dzisiaj w nocy rosyjski portal vedomosti.ru podał informację, iż PKN ORLEN zamierza zacieśnić więzy biznesowe z firmą Rosnieft m.in. na drodze sprzedaży udziałów w aktywach zagranicznych Grupy ORLEN oraz poprzez realizacje wspólnych projektów.
 
– Sytuacja Grupy ORLEN jest bardzo stabilna, nie zamierzamy sprzedawać żadnych aktywów, dlatego ze zdumieniem przeczytaliśmy doniesienia rosyjskiego portalu. Pojawienie się tego typu "rewelacji" w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki nie można uznać za przypadkowe – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  
 
Informacje podane przez vedomosti.ru zostały natychmiast zdementowana przez PKN ORLEN bowiem wbrew twierdzeniom serwisu, zawarcie kontraktów na dostawy ropy w styczniu i czerwcu nigdy nie było warunkowane jakimikolwiek zobowiązaniami Koncernu wobec Rosnieft dotyczącymi realizacji wspólnych projektów czy też sprzedaży jakichkolwiek aktywów.