07.06.2013

ORLEN doceniony za innowacyjność w relacjach z rynkiem

PKN ORLEN, po raz pierwszy został laureatem rankingu głównego konkursu Złota Strona Emitenta, wyróżniającego spółki najlepiej prowadzące relacje inwestorskie za pośrednictwem Internetu. Koncern otrzymał nagrodę w kategorii spółek giełdowych należących do indeksów WIG20 i mWIG40. PKN ORLEN został doceniony przez jurorów IV edycji konkursu przede wszystkim za kompleksowość, wysoką jakość prezentowanych materiałów oraz innowacyjność zastosowanych technologii.

W tegorocznej edycji konkursu Złota Strona Emitenta pod uwagę brana była przydatność informacji i forma ich prezentacji w serwisie, szybkość i sposób udzielanych odpowiedzi przez Biuro Relacji Inwestorskich, estetyka, intuicyjność i poprawność zastosowanych technologii. PKN ORLEN  dodatkowo zdobył najwyższą liczbę punktów w analizie serwisów korporacyjnych w języku angielskim.

Koncern opracował i wdrożył szereg nowoczesnych rozwiązań, które funkcjonują nie tylko w zakładce relacji inwestorskich, ale na całej stronie Internetowej Spółki. Są to m.in.

  • funkcjonalności umożliwiające porównywanie notowań akcji PKN ORLEN z głównymi indeksami giełdowymi, w skład których wchodzą akcje Spółki,
  • interaktywne wykresy umożliwiające porównywanie wskaźników finansowych i operacyjnych PKN ORLEN w różnych przedziałach czasowych,
  • automatyczne przypomnienia o wydarzeniach przez e-mail i SMS,
  • przyjazny serwis na telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne oraz
  • zapisy audio-video, newslettery, audiobooki, e-booki, a także zaawansowane wyszukiwarki.

PKN ORLEN był jednym z prekursorów audiowizualnych transmisji internetowych konferencji prasowych oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Zainicjowane przez Spółkę rozwiązania stały się obecnie standardem na polskim rynku kapitałowym. Koncern mając na uwadze rozwój nowych technologii oraz coraz szerszą grupę użytkowników urządzeń elektronicznych, sukcesywnie udostępnia swoje dokumenty w formie elektronicznej, w tym także poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. W zeszłym roku Spółka uruchomiła mobilną wersję serwisu korporacyjnego - m.orlen.pl, w którym znajdują się takie udogodnienie jak wyszukiwarka stacji paliw, aplikacje z planerami podróży oraz nagrania MP3 z konferencji wynikowych PKN ORLEN.

Nowością w komunikacji z rynkiem jest stworzona w ubiegłym roku w sekcji „Giełda”  zakładka „Obligacje dla inwestorów instytucjonalnych”. Prezentuje ona podstawowe informacje o emisji obligacji długoterminowych PKN ORLEN, które zadebiutowały na rynku Catalyst 27 czerwca 2012 roku. Można tam także pobrać dokumenty związane z emisją (memorandum informacyjne oraz notę informacyjną) oraz obejrzeć transmisję z debiutu obligacji na Catalyst.

Konkurs „Złota Strona Emitenta”, skierowany jest do wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. W konkursie oceniono ponad 800 korporacyjnych stron internetowych. W ubiegłorocznej edycji PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej.