26.06.2013

ORLEN wierci w Dobryniowie

Na Lubelszczyźnie PKN ORLEN rozpoczął wiercenie ósmego otworu poszukiwawczego w złożach niekonwencjonalnych, który wykonany zostanie w miejscowości Dobryniów (gmina Łopiennik Górny, powiat krasnostawski).

Prace poszukiwawcze w Dobryniowie prowadzone są w oparciu o koncesję „Wierzbica”, na której dotychczas Koncern  wykonał trzy otwory – poziomy i pionowy w miejscowości Syczyn oraz pionowy w Nowym Stręczynie. Dodatkowo na poziomym odcinku otworu Syczyn-OU2K na przełomie maja i czerwca br. przeprowadzony został pierwszy zabieg szczelinowania.

Głębokość otworu Dobryniów-OU1 zaplanowano na około 4020 m. Prace wiertnicze potrwają 60 dni. Wiercenie zostanie zrealizowane przy użyciu urządzenia Bentec Euro Rig 450T, należącego do firmy Exalo Drilling S.A., które na miejsce wierceń dotarło z zachodniej Polski, gdzie pod koniec maja br. zakończono prace nad odwiertem rozpoznawczym Sieraków-3.

PKN ORLEN posiada 10 koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. Dotychczas w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej Koncern wykonał siedem odwiertów oraz przeprowadził pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego (w miejscowości Syczyn). Kolejny - w poziomym odcinku otworu Berejów-OU2K - planowany jest jeszcze w tym roku.