13.06.2013

Pierwsze szczelinowanie zakończone

PKN ORLEN zakończył z powodzeniem pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego na poziomym odcinku otworu poszukiwawczego, zlokalizowanego w Syczynie na Lubelszczyźnie. W ramach projektu, w ciągu 14 dni, szczelinowaniu poddane zostało 12 sekcji w odcinku horyzontalnym. To pierwszy tak złożony zabieg szczelinowania w Europie. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia testu produkcyjnego, którego wyniki pozwolą m.in. na ocenę wielkości przepływu gazu.

Zabieg szczelinowania w Syczynie został przeprowadzony w warstwie skał "łupkowych" na głębokości 2700 m p.p.t. Do oceny ilości i zasięgu wytwarzanych szczelin wykorzystywano tzw. technologię pomiarów mikrosejsmicznych. Kolejnym etapem prac będzie test produkcyjny, w trakcie którego szczegółowo monitorowane i rejestrowane będą parametry gazu wypływającego z otworu.

– Szczelinowanie hydrauliczne otworu w Syczynie zaprojektowane było z wielką starannością. O skali trudności zabiegu świadczy fakt, że do jego wykonania wykorzystaliśmy 18 agregatów tłoczących o łącznej mocy 45000 KM wraz ze sprzętem towarzyszącym. Wybraliśmy metodę szczelinowania niemalże czystą wodą z dodatkiem piasku kwarcowego. Jest to bardzo ważny krok w kierunku rozpoznania zasobów złóż na terenie koncesji „Wierzbica”. Zabieg przebiegł bez zakłóceń, bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem. Wnioski oceniające rezultaty wykonanych prac będziemy formułować po zakończeniu pomiarów i starannym przeanalizowaniu zgromadzonych danych – mówi Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Pierwsze prace wiertnicze w Syczynie PKN ORLEN rozpoczął pod koniec 2011 roku. Wówczas do analizy laboratoryjnej pobrano 300 m próbek rdzenia skalnego. Wyniki tych analiz okazały się zachęcające i pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac i wykonaniu jesienią 2012 roku kolejnego odwiertu pionowego wraz z odcinkiem horyzontalnym o całkowitej długości 4100 m. Zgodnie z przyjętą strategią, w najbliższych latach PKN ORLEN będzie intensyfikował prace poszukiwawcze zmierzające do eksploatacji węglowodorów pochodzących zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Do tej pory Koncern zrealizował łącznie siedem odwiertów poszukiwawczych  za gazem z łupków – pięć pionowych i dwa horyzontalne. W drugiej połowie 2013 roku spółka planuje kontynuację wierceń w kolejnych lokalizacjach, a także przeprowadzenie drugiego zabiegu szczelinowania hydraulicznego, tym razem w poziomym odcinku odwiertu w Berejowie na terenie koncesji Lubartów, w gminie Niedźwiada. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę zabiegu.

Szczelinowanie hydrauliczne jest zaawansowanym technologicznie i sprawdzonym elementem procesu poszukiwań, bez którego wydobycie gazu z łupków nie byłoby możliwe. Zabieg  polega na wprowadzeniu do otworu wiertniczego pod wysokim ciśnieniem tzw. płynu szczelinującego w celu otwarcia szczelin skalnych i wypełnienia powstałych przestrzeni materiałem podsadzkowym (np. piaskiem kwarcowym). Dzięki uzyskanemu w ten sposób rozwarciu skały, możliwa staje się migracja cząsteczek gazu do otworu, a następnie na powierzchnię ziemi. Operację szczelinowania wykonuje się zazwyczaj tylko raz w całej kilkudziesięcioletniej historii eksploatacji gazu z danego otworu.