21.06.2013

Pierwszy długoterminowy kontrakt na ropę dla Unipetrolu

PKN ORLEN zawarł kontrakt długoterminowy na dostawy ropy naftowej do Czech. Umowa została podpisana podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Dostawy mogą pokryć od 60% do 100% zapotrzebowania UNIPETROL w zależności od ekonomiki dostaw kontraktowych względem aktualnych warunków na rynku ropy.

Umowa przewiduje dostawę ok. 8 mln ton ropy naftowej, a szacunkowa wartość kontraktu wyniesie około 20,4 mld złotych. Ustalony wolumen surowca typu REBCO zostanie dostarczony do Czech przez Rosneft Oil Company rurociągiem „Przyjaźń”. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.
 
– Po przeprowadzonych wnikliwych analizach podjęliśmy decyzję o kontraktacji długoterminowej do Czech. Bezpośredni kontrakt z producentem gwarantuje nam stabilność dostaw, a jest to dla nas niezwykle istotne, szczególnie w przypadku rynku czeskiego, gdzie musimy funkcjonować w trudnym otoczeniu biznesowym – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Zabezpieczenie dostaw surowca do UNIPETROL będzie niewątpliwie wsparciem dla wdrożenia strategii spółki, którą ogłosiliśmy w czerwcu – dodał Prezes Krawiec.
 
- Kontrakty długoterminowe wpisują się w strategię Rosneft Oil Company, która zakłada budowę pozycji spółki oraz wartości dla akcjonariuszy, głównie poprzez wzrost efektywności sprzedaży ropy naftowej, zrozumienia dla potrzeb odbiorców oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy - powiedział Igor Sieczin, Prezes Rosneft Oil Company.
 
Zawarta przez PKN ORLEN umowa to już drugi kontrakt, który gwarantuje zakup ropy naftowej bezpośrednio od producenta. W lutym br. Koncern zabezpieczył dostawy 18 mln ton surowca do płockiej rafinerii podpisując właśnie z Rosneft Oil Company umowę długoterminową.
 
Rosneft Oil Company jest liderem rosyjskiego przemysłu naftowego i jedną z największych spółek z sektora ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Podstawowa działalność Rosneft to poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, przerób surowca oraz sprzedaż produktów naftowych i petrochemicznych. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą we wszystkich najważniejszych regionach Rosji, w których występują złoża węglowodorów, tj. w Zachodniej Syberii, Południowej i Środkowej Rosji, basenie Timan Pechora, Wschodniej Syberii, na Dalekim Wschodzie i w Arktyce (podmorskie złoża węglowodorów). Spółka jest obecna również w Kazachstanie, Niemczech, Chinach, Algierii, Wenezueli i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2012 r. Rosneft potwierdził pozycję największej spółki giełdowej z sektora naftowego pod względem wielkości udokumentowanych zasobów płynnych węglowodorów. Ponadto spółka jest niekwestionowanym światowym liderem pod względem wielkości zasobów węglowodorów.

PKN ORLEN jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł 28 mln ton. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć blisko 2 700 stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Dysponuje również, na terenie całego kraju, 10 koncesjami na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, zarówno w złożach konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Przyjętym kierunkiem rozwoju jest przekształcanie PKN ORLEN w koncern typu multiutility, zaangażowany w upstream i sektor energetyczny.