17.06.2013

Seria B obligacji PKN ORLEN już w portfelach inwestorów

Zapisy na obligacje serii B złożyło ponad 2 tys. chętnych, a więc 3 razy więcej niż w przypadku serii A. Średnia kwota zakupu wyniosła ok. 100 tys. zł. Jak wynika ze statystyk, ponad 90% zapisów na drugą serię obligacji detalicznych PKN ORLEN złożyli inwestorzy indywidualni.

Zapisy na całą pulę serii B zostały złożone przez inwestorów jeszcze przed planowaną datą zakończenia subskrypcji. Z uwagi na przekroczenie limitu obligacji oferowanych w transzy B, 100% przydział obligacji nastąpi dla zapisów złożonych w dniach 3-10 czerwca, natomiast zapisy złożone w dniach 11 i 12 czerwca będą podlegały redukcji - średnia stopa alokacji wyniesie 66,67%, zapisy z tych dni będą zredukowane średnio o 30,33%. Kolejna emisja papierów dłużnych na kwotę 200 mln zł była odpowiedzią na olbrzymi popyt na pierwszą serię obligacji, której limit zapisów został wyczerpany w ciągu niespełna 2 dni. W ramach całego programu emisji Koncern planuje pozyskać ok. 1 mld zł.

Druga seria przyciągnęła rzeszę osób o bardzo zróżnicowanej zasobności portfela. Ponad 17 % subskrybentów dość istotnie przekroczyło średnią kwotę zakupu dla całej serii, ale dla pozostałych prawie 1,7 tys. nabywców średnia ta wyniosła 2,7 tys. zł. Obligacje Serii B zostały w 91% objęte przez osoby fizyczne, zaś dla 8,97% obligacji Serii B inwestorami zostały banki spółdzielcze. 

– Poza niekwestionowanym sukcesem obydwu emisji statystyki wskazują, że jeden z celów naszego programu jakim jest aktywizacja rynku obligacji detalicznych w Polsce możemy uznać w dużej mierze za osiągnięty już po drugiej serii. Nasze papiery dłużne trafiły zarówno do tych, którzy na rynku inwestycji kapitałowych czy lokat bankowych są od dłuższego czasu i obracają wysokimi kwotami jak i do najdrobniejszych inwestorów, którzy powierzyli nam swoje oszczędności okazując swoje zaufanie do stabilności i renomy PKN ORLEN – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
Program emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN jest nowoczesnym rozwiązaniem na polskim rynku finansowym, a jednocześnie stanowi zupełnie nową ofertę w portfolio Koncernu. Podsumowane na chwilę obecną koszty stałe dla całego programu obejmujące doradztwo oraz przygotowanie i wydanie prospektu emisyjnego wyniosły około 2,5 mln zł. Koszty promocji i inne koszty zmienne, które Spółka poda po ich rozliczeniu po zakończeniu programu, nie zwiekszają znacząco łącznego kosztu finansowania.

Zaoferowane inwestorom warunki emisji Serii A i B obligacji detalicznych Koncernu - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5%, wypłacane co 6 miesięcy - zostały przez nich uznane za korzystne i konkurencyjne. Papiery dłużne zostaną wykupione przez Koncern po 4 latach, w zależności od dnia emisji danej Serii. Przed tym terminem inwestorzy będą mieli możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion. Spośród wszystkich udostępnionych przez Banki kanałów dystrybucji największą popularnością cieszyły się internet oraz zlecenia składane drogą telefoniczną.