09.04.2013

Prospekt emisyjny obligacji PKN ORLEN złożony do KNF

PKN ORLEN złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący nowego programu emisji obligacji. Zakłada on możliwość wyemitowania w ciągu 12 miesięcy jednej lub kilku serii obligacji do łącznej kwoty 1 mld złotych emitowanych publicznie i skierowanych do szerokiego grona inwestorów detalicznych.

Obecna decyzja PKN ORLEN jest wynikiem m.in. dużego sukcesu, jaki odniósł program emisyjny 7-letnich obligacji korporacyjnych PKN ORLEN o wartości 1 mld złotych w roku ubiegłym. Rynek zareagował wówczas dużym popytem.

– Chcemy, aby nasze obligacje detaliczne notowane były na rynku „Catalyst”, który jest swoistą gwarancją jakości emitenta.– podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. Patrząc na sukces zeszłorocznego debiutu ORLENU na tym rynku  oraz dotychczasowe transakcje obligacjami Koncernu, które są m.in. w portfelach OFE i TFI, spodziewamy się zainteresowania naszymi nowymi obligacjami, także ze strony inwestorów indywidualnych – dodał Sławomir Jędrzęjczyk.

Obligacje, które będą mogły być wyemitowane w ramach Programu będą oferowane publicznie inwestorom detalicznym na terenie Polski. Oferta zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. Plasowanie obligacji detalicznych na polskim rynku jest jednym z rozważanych sposobów na zmianę struktury finansowania PKN ORLEN. Obecnie Koncern finansuje swoją działalność w zdecydowanej większości przez kredyty bankowe.