27.06.2014

Podsumowanie kosztów emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN

PKN ORLEN podsumował koszt przeprowadzenia całego programu emisji detalicznych papierów dłużnych.  W ramach sześciu serii Koncern zaoferował inwestorom łącznie 10 000 000 sztuk obligacji w cenie nominalnej 100 PLN każda.

Oferta inwestycji na okres od 4 do 6 lat oparta na stopie stałej i zmiennej była dostosowana do zróżnicowanych oczekiwań inwestorów i spotkała się z olbrzymim popytem, potwierdzając zainteresowanie inwestorów papierami dłużnymi emitowanymi przez wiarygodne podmioty. Łączny koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji oraz promocji wyniósł ok. 8,3 mln zł w stosunku do 1 mld pozyskanych środków, a średni koszt przeprowadzenia oferty wyniósł 20 gr na jedną obligację, w skali roku. Pozyskiwanie środków poprzez emisję obligacji w ramach oferty publicznej na polskim rynku okazało się zatem atrakcyjne pod względem łącznego kosztu finansowania oraz przeprowadzenia oferty.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich serii obligacji byli: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.