18.12.2014

PKN ORLEN ponownie w "RESPECT Index"

PKN ORLEN po raz ósmy wszedł w skład elitarnego RESPECT Index skupiającego firmy odpowiedzialne społecznie, notowane na GPW. Nieprzerwana obecność w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie z obszaru CSR jest najlepszym dowodem odpowiedzialności biznesowej Koncernu.

Eksperci kwalifikujący spółki notowane na Głównym Rynku GPW ponownie potwierdzili, że PKN ORLEN spełnia wysokie wymagania i kryteria w zakresie zarządzania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dodatkowo przy doborze kandydatów do indeksu mocno akcentowana jest atrakcyjność inwestycyjna spółek, którą charakteryzują m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki właściwie dobranym kryteriom RESPECT Index stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Pierwszy w tej części Europy giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, zadebiutował na GPW w listopadzie 2009 r. i zawierał 16 firm. W obecnej edycji uwzględnia on w swoim portfelu 24 spółki, które w ramach badania zostały pozytywnie zweryfikowane. Projekt realizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi, jak firma Deloitte czy Stowarzyszenie Emitentów.