25.04.2014

Sukces programu obligacji detalicznych ORLENU

PKN ORLEN w ramach całego programu emisji detalicznych papierów dłużnych zaoferował inwestorom 10 000 000 sztuk obligacji w cenie nominalnej 100 PLN każda. Wszystkie serie spotkały się z dużym zainteresowaniem na rynku - pięć z sześciu wyemitowanych serii obligacji zostało sprzedanych w ciągu kilku dni przed planowanym terminem zakończenia subskrypcji. Ostatnia seria F, oparta o stałą stopę zwrotu i z 6 letnim terminem zapadalności, również znalazła komplet nabywców i zakończyła się 78% redukcją zapisów z ostatnich dni subskrypcji.

Zapisy na obligacje wszystkich serii złożyło ponad 6200 chętnych. Średnia kwota zapisu dla całego programu wyniosła ok. 160 tys. zł. Zróżnicowane warunki emisji sześciu serii obligacji detalicznych PKN ORLEN na łączną kwotę 1 mld zł, były zgodne z zapotrzebowaniem rynków finansowych i znalazły uznanie wśród inwestorów, znajdując nabywców w ciągu zaledwie kilku dni. Jednocześnie Fitch Ratings wysoko ocenił wszystkie emisje w ramach programu – każda seria uzyskała rating krajowy A- (pol). Intencją Koncernu jest, aby uplasować wszystkie wyemitowane w ramach programu papiery dłużne na Rynku Catalyst warszawskiej GPW.

Program emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych był zupełnie nowym rozwiązaniem w zakresie pozyskiwania finansowania przez PKN ORLEN.  Każdą emisję staraliśmy się dopasować do oczekiwań inwestorów. Sukces wszystkich serii pokazuje, że doskonale odczytaliśmy nastroje panujące na rynku. Obserwując europejskie trendy w zakresie korporacyjnych programów obligacji detalicznych podjęliśmy decyzję o emisji ostatniej transzy przedstawiając wyjątkową ofertę – z wyższą, stałą stopą zwrotu oraz dłuższym okresem wykupu. Co istotne ta propozycja, wciąż rzadko spotykana na polskim rynku, również spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem nabywców, że zapisującym się na obligacje w ostatnich dwóch dniach zapisów zmuszeni byliśmy przydzielić tylko co piątą obligację  - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.

Program emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN stanowił nowoczesne rozwiązanie na polskim rynku finansowym. Jego sukces wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na papiery dłużne emitowane przez wiarygodne podmioty, co zdaje się potwierdzać również rosnąca intensywność emisji obligacji innych firm. Według wstępnych szacunków średni koszt przeprowadzenia oferty, przy uwzględnieniu okresu wykupu, wyniósł 20 gr na jedną obligację w skali roku.

– Nie po raz pierwszy PKN ORLEN realizując swoje projekty pełni równocześnie rolę katalizatora i promotora pozytywnych zmian na rynku. Cieszę się, że mimo niespotykanej dotąd w kraju skali emisji skierowanej do inwestorów indywidualnych odnotowaliśmy tak duży sukces inspirując przy okazji inne podmioty do korzystania z tej formy dywersyfikacji finansowania i wspierając rozwój stosunkowo nowego parkietu jakim jest Catalyst  – dodał Sławomir Jędrzejczyk.   

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich serii obligacji byli: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.