21.05.2014

Nagroda za transformację 25-lecia dla PKN ORLEN

Odwagę do wprowadzania innowacyjnych zmian i efektywne zarządzanie docenili czytelnicy „Pulsu Biznesu” uznając PKN ORLEN za przykład najbardziej udanej transformacji ostatniego 25- lecia. W plebiscycie oddano blisko 31 tys. głosów.

W okresie transformacji gospodarczej PKN ORLEN zmienił się radykalnie – z lokalnej Centrali Produktów Naftowych przekształcił się w lidera branży energetyczno-paliwowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzającego największą siecią stacji paliw w regionie, wiodącego producenta petrochemikaliów, wreszcie spółkę prowadzącą wydobycie ropy i gazu w Kanadzie oraz rozwijającą segment wytwarzania energii elektrycznej.

Przykład PKN ORLEN pokazuje, że w relatywnie krótkim czasie można bardzo wiele zmienić. Nowoczesność, rozwój, dobra i fachowa obsługa, produkty najwyższej jakości – taki opis ORLENu dominuje dzisiaj w badaniach opinii Klientów, prowadzonych przez nas regularnie. Niełatwy proces transformacji jaki przeszedł Koncern pozwolił nam wysunąć się na czołowe miejsce w  regionie i dołączyć do grona najbardziej etycznych firm świata, jako jedyna firma z naszej części Europy. To z jednej strony powód do dumy, ale też zobowiązanie do działania i dalszego wzmacniania czempiona polskiej gospodarki – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Polski Koncern Naftowy powstał w 1999 roku w wyniku połączenia Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. W tym samym roku Koncern zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2002 jako pierwsza polska firma, ORLEN dokonał znaczącej inwestycji w Europie Zachodniej, przejmując od British Petroleum pakiet 494 stacji zlokalizowanych w północnych Niemczech. Kolejnym elementem strategii ekspansji na rynki zagraniczne było przejęcie w 2005 kontroli nad holdingiem paliwowo-petrochemicznym Unipetrol – trzecią pod względem wielkości przychodów firmą czeską. Rok później Koncern sfinalizował transakcję przejęcia litewskiej rafinerii Mažeikiu Nafta, dokonując największej inwestycji nie tylko w historii Spółki, ale również największej polskiej akwizycji na rynku zagranicznym. Zadeklarowane w strategii firmy poszukiwanie okazji akwizycyjnych znalazło wyraz w poszerzeniu niemieckiej sieci o 56 obiektów zakupionych w 2010 roku od OMV Deutschland GmbH, a zlokalizowanych w Turyngii i Saksonii.

W połowie 2011 r. doszło do uruchomienia instalacji PX/ PTA, największej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych oraz najbardziej wydajnych w Europie instalacji petrochemicznych, co potwierdziło aspiracje Koncernu do bycia liderem branży w regionie.

W roku 2012 przyjęta została strategia rozwoju Grupy ORLEN na lata 2013-2017, która zakłada dywersyfikację źródeł przychodu w oparciu o nowe segmenty - energetyki i wydobycia. Momentem przełomowym dla rozwoju Grupy w tym obszarze było przejęcie w 2013 r. kanadyjskiej spółki TriOil Resource, prowadzącej wydobycie ropy i gazu w prowincji Alberta. W tym samym roku zintensyfikowano również prace nad projektami z sektora energetycznego, w efekcie czego uruchomiono budowę elektrociepłowni parowo- gazowej we Włocławku, która z końcem 2015 r. będzie wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła.

Jako lider polskiej gospodarki ORLEN jest także zaangażowany w inicjowanie debaty dotyczącej ważnych z punktu widzenia biznesu kwestii ekonomicznych i społecznych. W tym celu Koncern w 2010 roku uruchomił projekt „Future Fuelled by Knowledge” oraz portal napedzamyprzyszlosc.pl, który stanowi ważną platformę wymiany doświadczeń i dyskusji ekspertów branżowych, ekonomistów oraz liderów opinii.