24.09.2014

Nowy Członek Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku powołała Pana Igora Ostachowicza na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. Nowy Członek Zarządu został powołany na wniosek Ministra Skarbu Państwa na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

Pan Igor Ostachowicz obejmie funkcję Członka Zarządu ds. korporacyjnych i komunikacji i będzie odpowiedzialny za działania w zakresie komunikacji korporacyjnej, sprawy „public affairs”, w tym związane z obecnością Koncernu na rynkach zagranicznych, pozyskiwanie funduszy rozwojowych, w tym funduszy unijnych, a także za kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Pan Igor Ostachowicz jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, relacji międzynarodowych oraz zarządzania wizerunkiem. Od 2007 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu, a od roku 2010 Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za komunikację społeczną. Wcześniej, był dyrektorem departamentu marketingu w PGE SA, a także doradcą Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.