02.04.2015

TriOil Resources Ltd. zmienia nazwę na ORLEN Upstream Canada Ltd.

Kanadyjska spółka TriOil Resources Ltd., należąca do Grupy ORLEN, będzie działać pod nazwą ORLEN Upstream Canada Ltd.

Zmiana nazwy jest zgodna ze strategią budowania jednolitej tożsamości Grupy ORLEN oraz zwiększy rozpoznawalność marki ORLEN na kanadyjskim rynku, na którym Koncern planuje rozwijać działalność inwestycyjną w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Kanadyjskie aktywa Grupy ORLEN skoncentrowane są wokół obszarów wydobywczych Lochend, Kaybob, Pouce Coupe i Ferrier / Strachan w kanadyjskiej prowincji Alberta, a ich łączny potencjał wydobywczy wynosi obecnie 50 mln boe rezerw 2P. Średnia produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego w IV kwartale 2014 r. osiągnęła poziom około 8.400 boe/d. Oprócz obecności w Kanadzie, w I kwartale 2015 roku Koncern kontynuował także działania w ramach rozwoju segmentu upstream w Polsce. Spółka ORLEN Upstream w połowie marca zakończyła prace wiertnicze w otworze Pęclin-OU1 w miejscowości Kąck, w gminie Wiązowna. Odwiert osiągnął całkowitą głębokość 3812 m. Prace wiertnicze trwały łącznie 75 dni, z otworu pobrano do laboratoryjnej analizy 236 m próbek rdzenia skalnego. Obecnie na terenie placu zlokalizowanego w miejscowości Kąck trwa demobilizacja urządzenia wiertniczego. Ponadto, w ostatnich tygodniach ORLEN Upstream zrealizował badania sejsmiczne na terenie koncesji Sieradz.