02.11.2015

ORLEN Paliwa – ruszyła największa organizacja sprzedażowa multifuels

Poprzez połączenie spółek ORLEN Paliwa i ORLEN GAZ, powstała formalnie jedna z największych w kraju organizacji sprzedażowych, która będzie w stanie proponować odbiorcom hurtowym kompleksową ofertę produktów paliwowych. Wprowadzone zmiany stanowią kontynuację unowocześniania hurtowego kanału sprzedaży paliw w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Nowo powstała spółka funkcjonować będzie pod nazwą ORLEN Paliwa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.