21.05.2015

Złoty listek CSR dla PKN ORLEN

PKN ORLEN został uhonorowany „Złotym Listkiem CSR” za wyróżniające się działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w 2014 roku. To już czwarty listek, po trzech srebrnych, jakie zostały dotychczas przyznane Spółce w każdej edycji zestawienia przygotowywanego przez tygodnik „Polityka” oraz ekspertów Deloitte.

Zgodnie z oceną audytorów „Złoty Listek CSR” został przyznamy PKN ORLEN jako firmie dla której realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie. Koncern został doceniony m.in. za strategiczne podejście do CSR oparte o „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”. Wśród kryteriów pozytywnej oceny znalazły się również troska firmy o rozwój pracowników oraz tworzenie odpowiedzialnych relacji z interesariuszami. Za Istotny element uznano również transparentność i otwartość komunikacyjną.

Zdaniem organizatorów na „Złoty Listek CSR” zasługują firmy, które nie tylko opracowały strategię Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie lub zrównoważonego rozwoju, ale także działają na podstawie ustalonego w firmie kodeksu etyki. Dbają również o ocenę i rozwój swoich pracowników, budują odpowiedzialne relacje z partnerami biznesowymi, stawiając im dodatkowe, pozafinansowe wymagania oraz pielęgnują relacje z klientami, jak i ze społecznościami lokalnymi. Oceniający doceniają także to, że Spółka systematycznie już od ponad dekady informuje w raportach dotyczących CSR o efektach swoich działań, których część jest weryfikowana przez audytorów zewnętrznych.

Koncern znajduje się w gronie laureatów rankingu już od jego pierwszej edycji. A szerokie spektrum realizowanych działań społecznych i przyjęte przez Koncern standardy są dostrzegane i doceniane przez niezależne gremia opiniotwórcze nie tylko w kraju, ale także i zagranicą. Przypomnijmy, iż PKN ORLEN jest nieustannie notowany w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej elitarnym RESPECT Index skupiającym firmy odpowiedzialne społecznie, notowane na GPW. Spółka jest także pierwszą firmą z Europy Środkowo-Wschodniej, która już po raz drugi otrzymała nagrodę The World’s Most Ethical Company. Pozostaje również najbardziej pożądanym pracodawcą w kraju, a standardy polityki personalnej Koncernu zostały potwierdzone przyznaniem po raz czwarty z kolei certyfikatu Top Employers Polska.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w PKN ORLEN rozumiana jest jako inwestycja w innowacyjność działań współtworzona ze wszystkimi interesariuszami. Zdaniem obserwatorów z dotychczasowej działalności Spółki wynika, iż rozumie ona swój wpływ na otoczenie dziś, ale także analizuje jego efekty w przyszłości, co stanowi fundament konsekwentnego i stabilnego budowania wartości firmy.

Tygodnik POLITYKA już po raz czwarty zaprosił największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce do udziału w rankingu. Ankiety trafiły do 800 największych przedsiębiorstw o przychodach powyżej 250 mln zł. Pytania dotyczyły siedmiu obszarów zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi normy ISO 26000. Są nimi: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.