20.03.2015

SOLINO uruchamia kolejny projekt programu inwestycyjnego

Solino buduje potencjał frontu solankowego niezbędnego do płynnego funkcjonowania podziemnych magazynów węglowodorów w zakresie sprawności wymaganej w 2018 r. Inwestycje realizowane są w ramach realizacji strategii kawernowej Grupy ORLEN.

Kolejne zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie infrastruktury technologicznej dla eksploatacji nowych komór w pokładach solnych kopalni - Mogilno I. Spółka posiada już pozwolenie na budowę infrastruktury dla większości nowych otworów, które zostały wywiercone by móc pozyskać większą ilość solanki. W lipcu 2014 roku uzyskana została decyzja środowiskowa, a w styczniu 2015 roku decyzja lokalizacyjna niezbędna do realizacji inwestycji. Wykonanie projektu budowlanego dla infrastruktury do ostatniego z otworów uruchomiło kolejny etap, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zadanie to jest szczególnie ważne w kontekście wyczerpujących się zasobów solnych w dotychczas eksploatowanych komorach odwierconych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nowe otwory na odnowienie frontu solankowego przedłużą możliwość eksploatacji pokładów soli Mogilno I, i jednocześnie zapewnią sprawne funkcjonowanie podziemnych magazynów węglowodorów zgodnie z wymogami ustawowymi na 2018 r. Zakres prac obejmować będzie między innymi wykonanie rurociągów technologicznych wody przemysłowej, solanki, oleju solarowego, służącego do izolacji stropu kawerny (oddzieleniu skały solnej od solanki) oraz odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg. Zadanie obejmuje także budowę dróg dojazdowych wraz z placami składowymi. Najprawdopodobniej w kwietniu zostanie rozpocznie się proces przetargowy, który wyłoni wykonawcę inwestycji.