31.08.2015

Nowe standardy raportowania PKN ORLEN

Podsumowania, prognozy dla branży naftowej i perspektywy rozwoju Grupy ORLEN. Te i inne tematy w pierwszym Zintegrowanym Raporcie PKN ORLEN on-line.

ORLEN opublikował dziś pierwszy, interaktywny raport roczny on-line w formule zintegrowanej. Łączy on sprawozdawczość finansową z raportowaniem CSR oraz wytycznymi International Integrated Reporting Council (Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego). Uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego  w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności. Nowa formuła raportu  stanowi  naturalny, kolejny krok, w dostosowywaniu tej formy komunikacji do trendów rynkowych i oczekiwań interesariuszy.

Raport Zintegrowany PKN ORLEN 2014 zatytułowany „Napędzamy Przyszłość” przedstawia relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności PKN ORLEN i wybranych spółek z Grupy ORLEN. Nawiązuje do globalnych standardów i trendów w sprawozdawczości  firm, promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Zakładają one odchodzenie od prezentacji wyników rocznych w formule ściśle powiązanej ze strukturą organizacyjną firmy na rzecz bardziej dynamicznego i wszechstronnego podejścia do komunikacji z interesariuszami. Filary, na których opiera się raportowanie zintegrowane i na których również oparta jest nawigacja Raportu przygotowanego przez PKN ORLEN,  w sposób całościowy pokazują procesy zachodzące w spółce i działania ukierunkowane na budowę jej wartości. Dane pozafinansowe zamieszczone w raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), wersja G 4. Raport został przygotowany wyłącznie w wersji on-line i jest przystosowany do urządzeń mobilnych.

– Środowisko, w którym funkcjonuje Koncern, od kilku już lat podlega niezwykle dynamicznym przemianom. Naszą ambicją jest nie tylko umiejętne dostosowywanie się do nich, ale także przewodzenie im. Wprowadzenie systemu raportowania zintegrowanego stawia nas w gronie firm kształtujących najwyższe standardy komunikacji z otoczeniem, ale co ważniejsze pokazuje nasze podejście do długofalowej budowy wartości firmy. Zgodnie ze strategią Koncernu powinna  ona bowiem odbywać się z korzyścią dla wszystkich naszych interesariuszy. I właśnie monitorowaniu i mierzeniu tych korzyści sprzyja nowa formuła raportu – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Raport został wyposażony w wiele interaktywnych narzędzi które podnoszą jego funkcjonalność, w tym: interaktywne KPIs, materiały video, porównywarkę danych, ankietę on-line umożliwiającą użytkownikowi przekazanie opinii na temat zawartości merytorycznej i funkcjonalności narzędzia. Dokument w dwóch wersjach językowych, dostępny jest pod adresem www.raportzintegrowany.orlen.pl oraz www.integratedreport.orlen.pl/en