23.01.2015

1% DAR SERCA dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka

Przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka zadbasz o edukację najzdolniejszych podopiecznych tych placówek. Twój drobny wkład to także ogromna pomoc na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dzięki Twojemu gestowi dzieci będą mogły spełnić swoje marzenia i po raz pierwszy w życiu wyjechać na wymarzone wakacje. Wspieramy ponad 280 działających w Polsce Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu Rodzinnego. Takie miejsca zdaniem psychologów stwarzają szansę na pełne godności, radosne dzieciństwo ponad 2200 podopiecznym. Pozwalają dzieciom odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy wypoczynek letni i zimowy dla ponad 300 dzieci i opiekunów. Przekazaliśmy także ponad sto darowizn celowych dla Rodzinnych Domów Dziecka, dofinansowując dojazdy dzieci do szkół i szpitali, zakup wyprawek szkolnych, rehabilitację. W grudniu ubiegłego roku blisko 900 dzieci otrzymało paczki świąteczne ze słodyczami, książkami, grami i puzzlami. Zapewniamy dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka wszechstronną opiekę. Przede wszystkim jednak wyposażamy ich w najważniejszy kapitał na przyszłość, jakim jest dobre wykształcenie. Dlatego w ubiegłym roku przyznaliśmy ponad 200 uczniom i studentom comiesięczne stypendia edukacyjne oraz stypendia sportowe.Zorganizowaliśmy także konferencję edukacyjną dla prowadzących Rodzinne Domy Dziecka, w której udział wzięło 120 osób reprezentujących placówki z całej Polski.

Korzystając z okazji, Fundacja ORLEN DAR-SERCA pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się dotychczas wesprzeć nasze działania i przekazali naszej organizacji swój 1% podatek dochodowy. Jak wynika z naszych danych, na konto Fundacji wpłynęło łącznie 212 199,43 zł. W imieniu dzieci i opiekunów z Rodzinnych Domów Dziecka pragniemy serdecznie podziękować. Jak wypełnić formularz PIT, aby przekazać 1% podatku Fundacji ORLEN – DAR SERCA? Wystarczy wejść na stronę www.orlendarserca.pl i kliknąć w link programu e-pity.pl, który ułatwi wypełnienie zeznania podatkowego i automatycznie przekazanie 1% podatku FUNDACJI ORLEN-DAR SERCA.