26.01.2015

PKN ORLEN przejmuje RemWil z Grupy ANWIL

PKN ORLEN nabył 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno – Remontowym „RemWil”, funkcjonującego do tej pory w ramach  Grupy ANWIL.

Transakcja sprzedaży udziałów w spółce RemWil jest kolejnym elementem realizacji strategii Grupy ANWIL zakładającej pełną koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój i podnoszenie efektywności obszarów stanowiących core-business Spółki. Stanowi ona także element procesu optymalizacji struktury Grupy ORLEN, konsekwentnie realizowanego przez Koncern.

Spółka RemWil, z siedzibą we Włocławku,  powstała w  1997 r. z wydzielonych służb remontowych ANWIL. Na początku działalności firma zajmowała się wyłącznie utrzymaniem ruchu instalacji produkcyjnych oraz pracami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi na terenie ANWIL. Obecnie RemWil posiada stabilną pozycję na rynku lokalnym i coraz większy udział w rynku ogólnopolskim. Obok podstawowych zadań, jak utrzymanie ruchu w ANWIL i wytwórni kwasu tereftalowego PKN ORLEN we Włocławku, RemWil wykonuje prace remontowe na innych instalacjach chemicznych oraz prowadzi prace inwestycyjne na oczyszczalniach ścieków i ujęciach wody. Spółka zajmuje się także utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej, automatyki i mechanicznej w czeskiej fabryce chemicznej SPOLANA w Neratowicach.