29.01.2015

Wygaśnięcie umowy ze spółką Neon Poland

PKN ORLEN dokonał dziś transakcji odkupu zapasów obowiązkowych od spółki Neon, sprzedanych jej w czerwcu 2013 r. Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. Wartość transakcji wyniosła około 257 mln USD uwzględniając rozliczenie zabezpieczeń kontraktów terminowych ceny zakupu ropy i waluty.

W trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Neon ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów.
Zgodnie z zapisami umowy, Koncern odkupił od spółki Neon zapasy i przejął prawo ich własności.

Neon jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland plc. Neon zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.