31.12.2015

ORLEN sfinalizował transakcję przejęcia spółki FX Energy

ORLEN Upstream spółka zależna PKN ORLEN zakończyła proces akwizycji FX Energy, nabywając 100 proc. udziałów w tej spółce. Dzięki transakcji Koncern poszerzył posiadaną bazę zasobową (2P) o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe) oraz nabył produkujące aktywa w Polsce. Wartość transakcji wyniosła 125 mln USD (tj. 487,6 mln PLN). 

W pierwszym etapie transakcji, w wyniku publicznego wezwania na akcje, zostało skupionych 78,21% akcji. W drugim etapie, na skutek decyzji podjętej dzisiaj przez Walne Zgromadzenie FX Energy o połączeniu tej spółki z należącą do ORLEN Upstream spółką specjalnego przeznaczenia (SPV), ORLEN Upstream stał się bezpośrednim właścicielem 100% akcji FX Energy i tym samym przejął pełną kontrolę nad aktywami należącymi do amerykańskiej firmy i podmiotów od niej zależnych. W najbliższym czasie, po zakończeniu procedur formalnych, akcje FX Energy zostaną wycofane z obrotu na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Na przeprowadzenie transakcji ORLEN Upstream uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Łączna wartość transakcji uwzględniająca spłatę zobowiązań kredytowych FX Energy wyniosła 125 mln USD (tj. 487,6 mln PLN). Od stycznia 2016 roku rozpocznie się integrowanie nowych aktywów i zakładanych harmonogramów działań z dotychczasową bazą operacyjną PKN ORLEN w zakresie zarządzania działalnością poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce.
 
Akwizycja rozszerzyła portfel prowadzonych przez Koncern projektów w Polsce o trzy nowe obszary poszukiwawczo-wydobywcze. Dwa z nich Płotki i Edge zlokalizowane są na terenie Niżu Polskiego. Trzeci - Blok 255 - obejmuje obszar położony w basenie lubelskim. Przylega on do posiadanych przez ORLEN Upstream koncesji Wołomin oraz Garwolin. Wszystkie trzy obszary obejmują swoją powierzchnią około 7 400 km2. Średnie wydobycie z 7 produkujących złóż, zlokalizowanych w obrębie nabytych aktywów, w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło blisko 1,7 tys. boe/d.