18.05.2016

ORLEN – DAR SERCA wspiera szkołę specjalną w Płocku

Aktywizujący i edukacyjny sprzęt multimedialny służący do wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością przekazała Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.

Szkoła w ubiegłym roku przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Słonecznej. To pierwszy w Płocku tego typu obiekt, wybudowany od podstaw na potrzeby dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zdaniem pedagogów specyfika nauczania w szkole specjalnej wymaga stosowania różnorodnych metod wspomagania rozwoju dziecka i wprowadzania do programu zajęć nowych narzędzi. Dzięki darowiźnie Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, która od wielu lat dofinansowuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, płocka placówka stała się jeszcze nowocześniejsza. Szkoła otrzymała specjalistyczną serię programów multimedialnych wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zaburzeniami rozwoju, a także tablicę interaktywną, która uatrakcyjni zajęcia z młodszymi dziećmi. Według kadry dydaktycznej pakiet programów, nie tylko podniesie jakoś zajęć, ale też znacznie ułatwi pracę nauczycielom i terapeutom.

Według opiekunów, oprogramowania mogą wszechstronnie wspomóc rozwój dzieci dając im narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania oraz tworzenia własnych kompozycji. Umożliwią także rozwój zdolności poznawczych jak myślenie, spostrzegawczość, koncentrację i uwagę. Pomogą w kształtowaniu umiejętności językowych, oraz szkolnych jak liczenie, czytanie i pisanie. Poza tym, zdaniem pedagogów oprogramowanie multimedialne będzie również doskonałym uzupełnieniem pracy dla nauczycieli, pozwalając im na uatrakcyjnienie zajęć oraz dostosowanie programów nauczania do utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności.

Początki powstania placówki sięgają 1992 roku, gdy powstała pierwsza, jak ją wówczas nazwano „Szkoła życia”.  W okresie reform szkolnictwa powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Uczniami szkoły są dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem oraz z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami. Od 2007 roku integralną częścią szkoły jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obejmuje terapią dzieci od chwili urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole.​