08.03.2016

ORLEN ponownie wśród najbardziej etycznych firm świata

Już po raz trzeci z rzędu PKN ORLEN został wyróżniony prestiżowym tytułem The World’s Most Ethical Company, przyznawanym przez międzynarodowy zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute.

Tytuł The World’s Most Ethical Company przyznawany jest od 10 lat przez grono międzynarodowych specjalistów w dziedzinie etyki biznesu i dobrych praktyk handlowych. Eksperci wyłaniają laureatów za pomocą systemu ocen Ethics Quotinet™, który w kompleksowy sposób weryfikuje ich zdolność do stosowania etycznych praktyk biznesowych w procesie budowania pozycji rynkowej firmy. W ocenie poszczególnych przedsiębiorstw eksperci biorą pod uwagę między innymi takie obszary, jak ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Tytuł przyznawany jest na rok, po tym czasie firmy mogą poddać się ponownej weryfikacji.

- Etyczne prowadzenie biznesu to dla PKN ORLEN kwestia fundamentalna. Dlatego prestiżowy tytuł najbardziej etycznej firmy na świecie odbieramy jako uznanie dla konsekwentnego i innowacyjnego podejścia do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, zagadnień ładu korporacyjnego. ORLEN stale się rozwija, dobrze, że możemy to robić w oparciu o stabilne fundamenty wartości korporacyjnych - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Firmy polegają na Ethisphere żeby nieustannie podnosić i mierzyć standardy korporacyjne. Ci którzy wykazują przywództwo w takich obszarach jak społeczna odpowiedzialności, integralność, transparentność kreują większą wartość dla swoich inwestorów, społeczności lokalnych, klientów i pracowników, a tym samym umacniają trwałą przewagę biznesową - powiedział Timothy Elbrich, Prezes Ethisphere.

The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Instytut Ethisphere przeprowadza analizy porównawcze zasad ładu korporacyjnego i w ramach programu World’s Most Ethical Companies® przyznaje wyróżnienia najbardziej etycznym firmom na świecie, których pełna lista publikowana jest w magazynie Ethisphere. Ponadto, Instytut jest wiodącym ośrodkiem weryfikującym zgodność prowadzonych działań z zasadami etyki korporacyjnej w ramach przyznawanych certyfikatów: Ethics Inside® Certification, Compliance Leader Verification™ and Anti-Corruption Program Verification™.

Więcej o nagrodzie oraz pełna lista laureatów: http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/