25.03.2016

PKN ORLEN laureatem nagrody głównej konkursu „Odpowiadam Polsce”

W dniu 23 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Gazety Bankowej „Odpowiadam Polsce”, podczas której ogłoszono wyniki Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie. W zorganizowanym po raz pierwszy konkursie PKN ORLEN zajął 1. miejsce w kategorii „Zdrowie i społeczeństwo”. Uznanie jury zyskał program stypendialny dla płockiej młodzieży „Mam pasję powyżej średniej!”.

Nagrodzony w Rankingu program prowadzony od 7. lat przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację ORLEN - Dar Serca skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego. W 7. edycjach Programu stypendia otrzymało ponad 1000 uczniów, a ich łączna  wartość wyniosła dotychczas ponad 2,5 mln zł. Tysięczna stypendystka - Karolina Kocot z Gimnazjum nr 10 w Płocku została dodatkowo nagodzona spotkaniem z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, naukowcami z Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz wizytą w Centrum Nauki Kopernik.

PKN ORLEN konsekwentnie realizuję Strategię CSR (ang. corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu). Szczególnie wiele uwagi poświęca społecznościom lokalnym wśród których działa. Aktywność w Płocku to m.in. wsparcie instytucji kulturalnych, placówek medycznych, dofinansowanie infrastruktury dla dzieci i młodzieży jak place zabaw, skatepark. Koncern jest także fundatorem i darczyńcą Fundacji ”Fundusz Grantowy dla Płocka”, organizacji, która wspiera wiele inicjatyw obywatelskich m.in. na rzecz podwyższania wykształcenia płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu ochrony oraz promocji zdrowia.

Ranking Firm Odpowiedzialnych Społecznie przygotowany przez Gazetę Bankową to ranking projektów realizowanych w ramach działalności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Skupia się on na konkretnych działaniach – akcjach dużych i małych, angażujących pracowników i przede wszystkim takich, które w sposób pośredni i bezpośredni wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczyniają się do poprawy życia lokalnych społeczności a także promują zrównoważony rozwój.

W programie gali znalazła się także debata zatytułowana „Społeczna odpowiedzialność biznesu – prawdziwa potrzeba czy PR?”. Z ramienia PKN ORLEN udział w panelu dyskusyjnym wzięła Barbara Tęcza, która zaprezentowała szerokie spektrum podejmowanych przez Koncern działań CSR w kontekście realizowanej Strategii CSR na lata 2015-2017.