10.06.2016

ORLEN „Dobroczyńcą Roku 2016”

PKN ORLEN został laureatem konkursu „Dobroczyńca Roku”. Spółkę nagrodziła niezależna organizacja pozarządowa jaką jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Eksperci docenili realizowane przez ORLEN projekty dotyczące bezpieczeństwa i konsekwentne wspieranie straży pożarnych, partnerstw międzysektorowych oraz promowanie zdrowego trybu życia. Projekty Koncernu uzyskały uznanie Kapituły w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania”.

Organizatorzy konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 19 lat wyróżniają firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. Stał się on także inspiracją dla wielu regionalnych edycji realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Firmy, które zgłosiły się do konkursu otrzymują ten zaszczytny tytuł po kilkuetapowej weryfikacji, na którą składają się m.in. ocena formalna, ekspercka oraz ocena kapituły konkursu.

PKN ORLEN prowadzi działalność prospołeczną zgodnie z zasadami „Polityki dobroczynności”, która jest deklaracją postawy otwartości na otaczający świat i ludzi. Stanowi ona także ważny element całego spektrum działań społecznych Koncernu, których istota została zawarta w Strategii CSR realizowanej także przez spółki Grupy ORLEN. Przyjęto w niej, że „Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów”.

Działania dobroczynne PKN ORLEN realizuje samodzielnie oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN – Dar Serca, której jest fundatorem. Koncern jest także partnerem organizacji pozarządowych. Wspiera projekty na rzecz społeczności lokalnych. Ich podstawą jest z jednej strony analiza oczekiwań interesariuszy z drugiej zaś cele firmy. Programy adresowane są do konkretnych grup odbiorców i odpowiadają na ich potrzeby. Spółka zachęca do aktywności społecznej także swoich klientów. Uczestnicy programu lojalnościowego VITAY mają możliwość przekazywania punktów na rzecz podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz na inne cele dobroczynne.

„Dobroczyńca Roku” to jedna z wielu nagród jakie ostatnio otrzymała Spółka za realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Tylko w ostatnich miesiącach PKN ORLEN został laureatem rankingu „Odpowiadam Polsce” Gazety Bankowej, otrzymał także kolejny „Złoty listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka. Uznanie zyskały także dobre praktyki Koncernu – 25 zostało opublikowanych w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”. Płocka spółka od wielu lat znajduje się w gronie polskich „Liderów Filantropii” wyłanianych w konkursie organizowanym przez Forum Darczyńców.