02.06.2016

ORLEN umacnia swoją pozycję na rynkach finansowych

PKN ORLEN, poprzez spółkę zależną ORLEN Capital AB, na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów, wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln EUR. Oprocentowanie papierów dłużnych wyniesie 2,5% w skali roku.

Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, ORLEN Capital AB, rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest PKN ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji. Dążyliśmy do maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych - historycznie niskiego kosztu stopy bazowej i atrakcyjnych marż. PKN ORLEN jest doświadczonym uczestnikiem rynków finansowych, który korzystnie przeprowadził emisję na różnych rynkach. To pozwala nam budować wiarygodność i pozyskiwać zaufanie naszych partnerów finansowych, którzy licznie odpowiedzieli na naszą emisję ponad trzykrotnie przewyższając ofertę co umożliwiło nam jej podniesienie do 750 mln EUR. Dzięki tej transzy przedłużamy okres zapadalności naszych zobowiązań i poszerzamy zakres dywersyfikacji źródeł finansowania  - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.
 
Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu. Środki pozyskane z emisji posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.
 
Emisję papierów dłużnych poprzedziły spotkania PKN ORLEN z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Globalnymi koordynatorami zostały: BNP Paribas i Société Générale. Za sukces emisji odpowiedzialna była wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i Société Générale - weszły także Citibank, ING, PKO BP, Santander GBM i UniCredit.