22.11.2016

Grupa ORLEN wzmacnia strukturę logistyczną dla dostaw surowca do Czech

Unipetrol, strategiczna spółka Grupy Kapitałowej ORLEN, podpisała kontrakt na transport ropy naftowej rurociągiem Janaf z chorwackim Jadranski Naftovod. Nowa trasa przesyłu surowca do czeskich rafinerii zwiększy możliwości transportu ropy GK ORLEN, w tym może w przyszłości zostać wykorzystana do dystrybucji różnych gatunków ropy naftowej przez terminal na Adriatyku.

Umowa z Jadranski Naftovod została zawarta na okres trzech lat i przewiduje dostawy ropy naftowej zarówno dla rafinerii w Kralupach, jak i Litvinovie. Rurociąg Janaf ma swój początek w miejscowości Omišalj, na chorwackiej wyspie Krk i biegnie przez Chorwację, Węgry i Słowację, gdzie łączy się z rurociągiem Przyjaźń oraz w kierunku wschodnim do Bośni i Hercegowiny oraz Serbii.

JANAF transportuje ropę naftową do rafinerii w Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz na Węgry. Firma przechowuje również ropę naftową i produkty naftowe dla największych światowych koncernów naftowych.

Niezależnie od zawartej umowy z Jadranski Naftovod, negocjowane są również warunki transportu surowca węgierskim odcinkiem rurociągu. 

Aktualnie, Unipetrol do swoich rafinerii w Litvinowie i Kralupach  transportuje surowiec systemami Przyjaźń oraz IKL. Łączne moce przerobowe obu czeskich rafinerii wynoszą około 8,7 mln ton ropy naftowej rocznie.