26.02.2016

Grupa ORLEN wśród najlepszych pracodawców

PKN ORLEN po raz piąty z rzędu znalazł się w elitarnym gronie firm certyfikowanych tytułem Top Employer Polska, tym samym potwierdzając status spółki jako czołowego pracodawcy w Polsce. Wyróżnienie przyznawane przez niezależny instytut otrzymują wyłącznie te organizacje, których polityka personalna spełnia najwyższe standardy międzynarodowe. Z kolei Unipetrol, spółka z Grupy ORLEN działająca na rynku czeskim, została wskazana przez tamtejszych studentów jako jeden z czołowych pracodawców z sektora: Energetyka, Gaz i Petrochemia.

Podstawą pierwszego rankingu są wyniki badania przeprowadzonego przez niezależny Instytut Top Employers obejmującego audyt polityki personalnej i porównanie jej z najlepszymi praktykami i standardami międzynarodowymi. Oceniane były wszystkie elementy zarządzania obszarem HR. Drobiazgowo sprawdzane były także decydujące elementy, do których należą m.in. praktyki w takich kategoriach, jak wynagrodzenia i benefity, szkolenia, rozwój kariery zawodowej, warunki pracy i kultura organizacyjna firmy.

Międzynarodowe badanie prowadzane jest co roku i wskazuje czołowych globalnych pracodawców, którzy tworzą ponadstandardowe warunki pracy, dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem.  Zgodnie z polityką weryfikacyjną, wszystkie organizacje przechodzą  proces szczegółowego badania i certyfikacji, a nad jego prawidłowością czuwa niezależna firma przeprowadzająca finałowy audyt. Pozytywny wynik certyfikacji oznacza, iż niezależne  badanie potwierdziło wyjątkowe warunki pracy w PKN ORLEN i zapewniło firmie miejsce w elitarnej grupie Top Employer.

To niejedyny sukces Grupy ORLEN jeżeli chodzi o politykę zatrudnienia. Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN, została doceniona przez studentów czeskich uczelni. W corocznym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów ankietowani  wskazali ją w gronie 3 najlepszych pracodawców z sektora: Energetyka, Gaz i Petrochemia, tuż za spółkami energetycznymi CEZ i E.ON Czech Republic.  Tym samym spółka awansowała o 2 miejsca w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem. Grupa Unipetrol zatrudnia 3800 osób w Republice Czeskiej i jest jednym z największych pracodawców w regionie Usti. Spółka prowadzi również działalność w Pradze, Kralupach nad Wełtawą, Pardubicach, Kolinie i Brnie.