13.10.2016

ORLEN i PGNiG rozpoczęły wiercenie otworu poszukiwawczego w Wielkopolsce

Prace poszukiwawcze prowadzone są odwiertem Miłosław-5K/H zlokalizowanym w miejscowości Winna Góra w Gminie Środa Wielkopolska (powiat średzki, woj. wielkopolskie). Inwestycja jest realizowana wspólnie ze spółką FX Energy z segmentu wydobywczego PKN ORLEN S.A., w ramach porozumienia operatorskiego. PGNiG posiada w nim 51 proc udziałów, a FX Energy 49 proc.

Celem prowadzonych prac jest udokumentowanie złoża gazu ziemnego w piaskowcach w rejonie miejscowości Winna Góra i Miłosław. Badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż gazu. Potwierdził to również wykonany w 2015 roku odwiert Miłosaw-4K. Obecne wiercenie ma pomóc rozpoznać występowanie gazu w analogicznej strukturze.

Otwór Miłosław 5K/H został zaprojektowany jako otwór kierunkowy, tak aby udostępnić w ten sposób większą powierzchnię potencjalnego złoża. Możliwe jest również wykonanie z tego samego otworu odcinka horyzontalnego o długości 400-500 m w celu zintensyfikowania wydobycia gazu. Planowana całkowita długość otworu to 4100 m. Prace wiertnicze realizuje spółka Exalo Driling S.A. z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Odwiert poszukiwawczy wykonywany jest w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów Kórnik-Środa nr 32/96/p.

Obecnie na terenie Wielkopolski PGNiG i ORLEN prowadzą wspólne prace w ramach dwóch przedsięwzięć projektowych: Sieraków i Płotki. W obrębie pierwszego z nich spółki segmentu upstream z grup kapitałowych ORLEN oraz PGNiG działają na postawie koncesji Międzychód-Gorzów Wlkp. oraz Wronki. Prowadzą prace przygotowawcze do zagospodarowania udokumentowanych złóż. Natomiast w obszarze Płotki, uznawanym również za jeden z najbardziej perspektywicznych w Polsce, działania prowadzone są na podstawie czterech koncesji: Jarocin-Grabina, Pyzdry, Śrem-Jarocin oraz Kórnik-Środa.