11.12.2017

Nowa agencja kreatywna ORLENU

PKN ORLEN zakończył postępowanie przetargowe na agencję kreatywną, która stworzy nową platformę komunikacji wizerunkowej firmy. Najlepiej dopasowana do potrzeb i świata marek PKN ORLEN okazała się propozycja agencji Publicis.

Na zapytanie RFI odpowiedziało kilkadziesiąt agencji, spośród których dwanaście zostało zaproszonych do bezpośrednich rozmów. Na pierwszym etapie, kryterium wyboru była weryfikacja dokonań agencji oraz ocena na ile ich dotychczasowe realizacje odpowiadają oczekiwaniom PKN ORLEN w świetle planowanych działań. Pod uwagę brane były skale projektów oraz ich kompleksowość. Do wyłonionej po etapie RFI listy 7 agencji wysłany został brief (RFP). Oferty oceniane były pod kątem atrakcyjności, innowacyjności oraz dopasowania do marki ORLEN, a także wykonalności prezentowanej koncepcji.

Agencje reklamowe, które zostały zaproszone do składania ofert konkursowych (RFP), a nie zostały wybrane, otrzymały zgodnie z Dobrymi Praktykami SAR wynagrodzenie za przystąpienie do przetargu i poświęcony czas.
 
Koncern będzie kontynuować równocześnie dotychczasową współpracę z agencją reklamową JUST oraz agencją GREY, wybraną w ramach odrębnego postepowania przetargowego w listopadzie.