13.12.2017

PKN ORLEN zamierza przejąć pełną kontrolę nad czeskim Unipetrolem

PKN ORLEN, posiadający 62,9 proc. akcji Unipetrol a.s.,  rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki. Oferta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia przez PKN ORLEN co najmniej 90–proc. udziału w akcjonariacie czeskiej spółki.

Docelowo PKN ORLEN zamierza kupić wszystkie akcje Unipetrolu i wycofać spółkę z praskiej giełdy. Transakcja jest zgodna z przyjętą rok temu strategią Koncernu na lata 2017-2021 przewidującą m.in. integrację aktywów rafineryjnych,  wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii i rozwój sieci detalicznej.

Unipetrol a.s. jest największym w Czechach koncernem rafineryjno-petrochemicznym. W jego skład wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach,  największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu.

- Obecna struktura własnościowa nie pozwala na osiąganie przez PKN ORLEN pełnych korzyści z inicjowanych przez nas w Czechach działań, takich jak doskonalenie efektywności produkcyjnej, sprzedażowej, czy inwestycje w obszarze petrochemicznym. Dodatkowo, ze strony akcjonariuszy mniejszościowych pojawiają się odmienne oczekiwania w zakresie polityki dywidendowej. Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad Unipetrolem będziemy mogli w przyszłości w znacznie większym stopniu wykorzystywać korzyści synergiczne realizowane poprzez projekty optymalizacyjne i wzmocnione zarządzanie segmentowe - mówi Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN i Przewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrolu.

Okres przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez PKN ORLEN wezwaniu potrwa od 28 grudnia 2017 r.  do 30 stycznia 2018 r., a rozliczenie transakcji zaplanowane jest na 23 lutego 2018 r. PKN ORLEN oferuje po 380 koron za każdą akcję Unipetrolu, tj. cenę zbliżoną do obecnego kursu giełdowego spółki. Oznacza to, że dojście do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł.

Oferowana cena akcji została określona w oparciu o wycenę zatrudnionej przez PKN ORLEN renomowanej  firmy doradczej i została pozytywnie zweryfikowana  przez niezależny bank inwestycyjny. Warunki transakcji nie odbiegają od rynkowych wycen przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. 

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKN ORLEN oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Po przeprowadzeniu wykupu dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie wpłynie na pogorszenie oceny ratingowej koncernu.

- W naszej strategii przewidzieliśmy, że na inwestycje w 2017 i 2018 roku średniorocznie przeznaczymy po 5,4 mld zł. Przejęcie pełnej kontroli nad Unipetrolem nie wpłynie na realizację naszych innych planów akwizycyjnych, nie zmieni się też nasza polityka dywidendowa - zapewnia Prezes Wojciech Jasiński.

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Platts TOP250 czy ThompsonReuters TOP100.  W 2016 r Grupa ORLEN wypracowała przychody wynoszące blisko 80 mld zł i rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2700 nowoczesnych stacji paliw.

Firma inwestuje w krajowe aktywa energetyczne – w tym roku potencjał nowowybudowanych kogeneracyjnych elektrociepłowni gazowych Koncernu osiągnie poziom 1,1 GWe. Koncern dysponuje też własną bazą zasobów ropy i gazu w Polsce i Kanadzie.

ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 3,9 mld zł, PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już cztery razy z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute. Firma od wielu lat nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera gospodarczego i branżowego w Polsce i Europie Środkowej.