10.02.2017

Jedyna polska firma na prestiżowej liście Global Finance

PKN ORLEN został wyróżniony jako najlepsza spółka w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym w Europie Centralnej i Wschodniej w prestiżowym rankingu magazynu Global Finance. Koncern jako jedyna firma z tej części Europy znalazł się w gronie takich firm jak Apple, General Electric, Dow Chemicals czy Airbus, które oceniane były globalnie.

Kategoria zarządzania ryzykiem walutowym pojawiła się w rankingu Global Finance po raz pierwszy i wyróżnia firmy, które z sukcesem utrzymały marże zysku, przepływy pieniężne i globalną konkurencyjność na optymalnym poziomie. Wśród głównych kryteriów oceny znalazły m.in. się klarowna polityka zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, pomiar ryzyka walutowego i koszty hedgingu.

- Cieszy nas, że kilka lat sukcesywnego budowania kompetencji i konsekwentnego, niezakłóconego przynoszenia dodatniego wyniku na scentralizowanym w Grupie Kapitałowej zarządzaniu ryzykami finansowymi i płynnością zostały wysoko ocenione przez prestiżowy „Global Finance”. Utrzymanie stabilności finansowej jest jednym z priorytetów naszej strategii dlatego to wyróżnienie traktujemy jako potwierdzenie przyjętych założeń, a jednocześnie zobowiązanie na przyszłość - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.

Wyróżnienie przyznane PKN ORLEN jest dodatkowym elementem prestiżowego rankingu Global Finance honorującego dostawców usług walutowych. W 17 edycji zestawienia znalazły się firmy z 93 krajów, reprezentujących 7 globalnych regionów. Wybór laureatów dokonywany jest w oparciu o opinie analityków, menadżerów wyższego szczebla i ekspertów bankowych. Pod uwagę brane są wolumen transakcji, udział w rynku, zakres usług, obsługa klienta, konkurencyjne ceny oraz innowacyjne technologie.