15.03.2017

Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Połączenie tych trzech administracji w jedną pozwoli na lepsze wykorzystanie ich możliwości przynosząc korzyści, zarówno z punktu widzenia podatników, jak również z punktu widzenia budżetu. Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy otrzymają przyjazną interpretację przepisów, a do kontaktu z urzędem skarbowym będą zobowiązani tylko w niezbędnych przypadkach i w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonej działalności gospodarczej.

Krajowa Administracji Skarbowa to mniej biurokracji, lepsza obsługa interesariuszy oraz większa ochrona uczciwej konkurencji i wolności gospodarczej.

Zachęcamy do przeczytania listu otwartego Szefa KAS - Pana Mariana Banasia, zawierający informacje na temat reformy, powodów jej przeprowadzenia oraz jej celów.

Wszelkie informacje na temat reformy, a także szczegóły dotyczące funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej można znaleźć na stronie www.kas.gov.pl​