16.03.2017

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

Nowa hermetyczna myjnia cystern kolejowych powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Technologia oparta zostanie na nowoczesnym, w pełni szczelnym procesie oczyszczania. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia  uciążliwości zapachowych, a także do znacznego ograniczenia zużycia mediów energetycznych.

Realizacja rozpoczętego właśnie projektu związana z eliminacją emisji węglowodorów wpisuje się w działania Spółki zawarte w światowym Programie Responsible Care - Odpowiedzialność i Troska.  Przypomnijmy, iż jest to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie, a w Polsce realizatorami programu jest kilkanaście firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz na rzecz wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Inwestycja dotycząca budowy nowej myjni podzielona została na kilka etapów. Jeszcze w tym roku realizowany będzie proces dokumentacji polegający na wyborze projektu budowlanego oraz wykonawczego. Rozpocznie się także rozbiórka starej wiaty rozładunkowej, w miejscu której rok później ruszą prace związane z budową nowej myjni. W przyszłym roku planowany jest jej rozruch, natomiast odbiór całej inwestycji zaplanowany został na pierwszą połowę 2019 roku.

Na hermetycznym stanowisku mycia cystern kolejowych będzie oczyszczanych  sześć wagonów w cyklu parowanie – mycie – suszenie, studzenie. Jeden cykl mycia cystern potrwa około 3 godzin, co daje możliwość oczyszczenia do prawie 50 sztuk w ciągu dnia.

Wykorzystywana nowoczesna technologia umożliwi szybsze i skuteczniejsze oczyszczanie cystern, bez konieczności wchodzenia osób do wnętrza każdej z nich. Natomiast zastosowany sposób mycia opierać się będzie na wykorzystaniu urządzeń wysokociśnieniowych oraz specjalnych głowic myjących.

Zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują oraz wyeliminują ryzyka związane z pracą na wysokości, koniecznością wchodzenia do wnętrza cysterny oraz wykorzystywaniem mediów o wysokiej temperaturze. Dodatkowo poprawie ulegnie także kontrola nad substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w procesie mycia. Projektowana infrastruktura pozwoli także na poprawę ergonomii stanowisk pracy i wykonywanych czynności.

Zgodnie z przyjętym założeniem, między innymi dzięki zainstalowaniu odpowiednich urządzeń odzyskujących ciepło z procesu mycia, po realizacji inwestycji nastąpi ograniczenie zużycia mediów energetycznych, wody oraz pary. Natomiast ścieki z mycia cystern, nasączone węglowodorami, detergentami i niewykroploną parą, kierowane będą do hermetycznych kolektorów w celu dalszego wyeliminowania emisji związków odorowych.

 Mycie cystern jest konieczne, aby w zbiornikach nie było osadów oraz pozostałości po produktach. Istotne są także względy eliminacji drobnoustrojów, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość przewożonych produktów.

Dzięki zastosowanej technologii dla myjni, Spółka będzie miała możliwość pozyskania Europejskiego Certyfikatu Mycia ECD wydawanego za zgodą Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO). Certyfikat ECD formalnie ustanowiony w lipcu 2005 roku jest honorowany w całej Europie jako model wspólnego dokumentu na prowadzenie usług związanych z myciem i czyszczenia cystern wg. norm europejskich służących podniesieniu jakości usług, bezpieczeństwu i ochrony środowiska naturalnego.