24.01.2017

ORLEN Liderem Bezpieczeństwa Technicznego 2016

Najwyższy poziom bezpieczeństwa technicznego, innowacyjność i wkład w rozwój gospodarczy Polski decydowały o wyborze przedsiębiorstw wyróżnionych tytułem Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2016. Nominacji dokonali eksperci Urzędu Dozoru Technicznego tworzących Kapitułę ogólnopolskiego rankingu UDT odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju RP.

ORLEN znalazł się w ścisłym gronie kilku spośród kilkudziesięciu nominowanych przedsiębiorstw. Wyróżnienie przyznane Spółce jest potwierdzeniem słusznie przyjętej strategii i konsekwentnie realizowanych kierunków rozwoju obszarów technicznych firmy. Jednocześnie jest dowodem uznania dla ogromnego zaangażowania i podejmowanych działań w celu ciągłego doskonalenia metod w zakresie bezpieczeństwa technicznego, a także  wdrożenia Programu RBI (Risk Based Inspection), normy API (American Petroleum Institute), Systemu Niezawodności oraz Alarm Management System (AMS) Autonomiczne Utrzymanie Ruchu itd.

Wartym podkreślenia jest także fakt, że w tym zakresie PKN ORLEN jest wspierany przez kadrę naukową wyższych uczelni technicznych oraz jednostki naukowe, jak też partnerów w realizacji i wykonawstwie prac inspekcyjnych, inżynieryjnych i remontowych.

Niewątpliwe kluczowym znaczeniem w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jest również innowacyjne podejście Urzędu Dozoru Technicznego w relacjach z przemysłem, gdzie pod jego nadzorem i zaangażowaniem specjaliści Koncernu doskonalą swoje umiejętności i podnoszą standardy bezpieczeństwa w Zakładzie Produkcyjnym. Obecnie wszystkie prowadzone przez firmę działania dotyczące planowania i realizacji remontów instalacji opierają się na najlepszych rozwiązaniach i praktykach międzynarodowych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz niezawodnością. Pozawala to służbom utrzymania ruchu nie tylko na strukturalne planowanie, odpowiednią predykcję, ale także na podejmowanie właściwych decyzji w zakresie prowadzenia prac konserwacyjno-remontowych majątku produkcyjnego, przy jednoczesnej dbałości o jak najwyższe bezpieczeństwo techniczne eksploatowanych obiektów przemysłowych.