20.01.2017

PKN ORLEN wzmacnia efektywność przerobu ropy w Płocku

PKN ORLEN podpisał umowę na zakup Licencji i Projektu Bazowego w celu budowy instalacji Visbreakingu. Dzięki tej inwestycji płocki zakład będzie mógł jeszcze bardziej pogłębić przerób ropy naftowej, a tym samym uzyskać większą o kilka punktów procentowych ilość paliw z baryłki ropy niż dotychczas. Uruchomienie instalacji planowane jest w 2020 r.

Podpisanie umowy jest pierwszym etapem realizacji inwestycji, której efektem będzie także podniesienie dostępności operacyjnej rafinerii, a tym samym wzrost generowanej marży. Zakładany poziom konwersji na Instalacji Visbreakingu wyniesie około 40%, co przełoży się na dodatkowy uzysk produktów w ilości blisko 1200 ton/dobę. Wdrażany przez PKN ORLEN projekt jest zgodny z realizacją celów ogłoszonej w grudniu 2016 r. nowej strategii Spółki. Proces Visbreakingu jest technologią sprawdzoną, i stosowaną już w Grupie Kapitałowej ORLEN w rafineriach w Czechach oraz na Litwie. Instalacje Visbreakingu cechują najniższe nakłady inwestycyjne (CAPEX) spośród wszystkich dostępnych technologii zagospodarowania pozostałości próżniowej.
 

Instalacja visbreakingu służy w rafineriach charakteryzujących się głębokim przerobem ropy naftowej (uzyskujących tzw. produkty białe jak gaz suchy i płynny, benzyna, nafta i olej napędowy), do m.in. uzysku dodatkowej ilości produktów lekkich z procesu termicznego krakingu (rozkładu) gudronu, czyli oleju ciężkiego będącego pozostałością procesu destylacji próżniowej ropy naftowej. W wyniku procesu destylacji mieszaniny poreakcyjnej uzyskuje się frakcje benzynowe i oleju napędowego. Natomiast powstały w trakcie procesu gaz jest oddzielany i po oczyszczeniu z zawartości związków siarki zostaje wykorzystany jako paliwo technologiczne do podgrzewania surowca (ropy) w procesach rafinacji. Proces Visbreakingu jest stosowany głównie w rafineriach wytwarzających składniki lotne z użyciem wodoru, przy niskiej konwersji, które produkują duże ilości oleju napędowego.