16.06.2017

Klienci programu VITAY poprawią bezpieczeństwo dzieci

Dzięki zaangażowaniu klientów stacji paliw ORLEN korzystających z kart VITAY ponad milion złotych zostanie przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa dzieci w pobliżu szkół w całej Polsce. Realizacja projektu jest możliwa dzięki programowi „Bezpieczna Droga do Szkoły”, w ramach którego, jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o fundusze.

Ponad milion pięćdziesiąt tysięcy złotych przekazane przez PKN ORLEN Fundacji ORLEN-DAR SERCA na realizacje projektu związanego z poprawą bezpieczeństwa dzieci, pochodzi z jubileuszowej loterii „Nagród po sam korek”, jaką ORLEN przeprowadził w ubiegłym roku wśród użytkowników programu VITAY. Dzięki zaangażowaniu konsumentów odwiedzających stacje ORLEN i biorących udział w tej loterii firma może przekazać ekwiwalent zysku na szczytny cel wybrany przez klientów.

Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności w biznesie PKN ORLEN i zaangażowanie uczestników programu VITAY w cele niekomercyjne, umożliwią Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” realizację nowego programu związanego z bezpieczeństwem uczniów.

„Bezpieczna Droga do Szkoły”, to program, który startuje wraz z początkiem lipca. O fundusze na poprawę oznakowania przejść drogowych w miejscach przy szkołach mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, będące jednocześnie zarządcami dróg. Zgłoszenia będą  przyjmowane za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Fundacji www.orlendarserca.pl.

Aplikacje należy składać od 1 lipca  do 31 sierpnia bieżącego roku. W wersji papierowej przyjmowane będą do 8 września. Oceny wniosków dokona powołana przez zarząd Fundacji komisja. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim lokalizacja zgłoszonych przejść, uzasadnienie wyboru konkretnych dróg oraz efekty jakie zostaną osiągnięte i będą miały wpływ  na bezpieczeństwo mieszkańców gminy czy powiatu w danym miejscu po wprowadzeniu oznakowania.

Program zostanie rozstrzygnięty do końca listopada 2017 r., a obdarowani będą mieli 12 miesięcy na wykonanie prac. Co ważne, w ramach programu, Fundacja nie będzie finansować remontów dróg oraz refundacji już poniesionych kosztów. Jeśli więc Twoje dziecko chodzi do szkoły lub przedszkola, zachęć swoją gminę do startu w programie „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Razem poprawimy bezpieczeństwo uczniów.