26.06.2017

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała dziś Prezesa Zarządu Spółki na nową, trzyletnią kadencję. Rozpocznie się ona po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Wojciecha Jasińskiego sprawującego tę funkcję od dnia 16 grudnia 2015 roku. Rada powierzyła również Wojciechowi Jasińskiemu misję utworzenia Zarządu nowej kadencji.   

Wcześniej, oświadczenie o tym, że nie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN, złożył Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (powołany do Zarządu w czerwcu 2008 r., od 18 września 2008 r. pełniący funkcję Wiceprezesa) oraz Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki (powołany do Zarządu 10 marca 2012 r.).