25.11.2017

Oświadczenie PKN ORLEN dotyczące sytuacji w PZKol

W związku z uzyskanymi informacjami o bardzo poważnych nieprawidłowościach w Polskim Związku Kolarskim PKN ORLEN, w porozumieniu z Ministrem Sportu, zawiesza współpracę i w trybie natychmiastowym wstrzymuje finansowanie PZKol. 

Jednocześnie PKN ORLEN nie wyklucza kontynuowania współpracy w przyszłości, będzie to jednak uzależnione od wprowadzenia w Związku transparentnych procedur zarządzania oraz przestrzegania najwyższych standardów etycznych i moralnych przez działaczy, trenerów i zawodników PZKol.